Natte teelt lisdodde

Zaaigeld: ondernemers pionieren met kringlooplandbouw

Met 'zaaigeld' uit de Bijdragenregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant zettten ondernemers stappen in de omslag naar kringlooplandbouw. Op deze pagina vindt u een overzicht van de initiatieven.


  Krachtvoer vervangen met teelt eiwitrijk voedergewas

  Mts. Pennings wil op een natuur-inclusieve manier eiwitrijke voedergewassen telen. Dit draagt bij aan kringlooplandbouw, omdat voer van eigen grond de aankoop van krachtvoer met (geïmporteerde) soja kan vervangen. Het bedrijf kiest voor een mengteelt van zomertarwe en zomerveldbonen. Deze combinatie verbetert de biodiversiteit en de bodemkwaliteit en heeft minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Tijdens het project wordt het gewas gemonitord en aan het einde wordt de eiwit- en zetmeelopbrengst bepaald. De kennis en ervaring met deze mengteelt zal ter beschikking komen van derden.

   

  Bijzonderheden

  • Aanvrager: mts Pennings – Johan en Meriam Pennings uit Heeschwijk-Dinther
  • Samenwerking met P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden
  • Bijdrage: €5.000

   

   


  Levende hoppalen

  Gangbare hopteelt is een monocultuur. Het bedrijf Brabanthop wil een combinatie met boomteelt onderzoeken. Op het eerste gezicht lijkt deze aanpak nadelen met zich mee te brengen, omdat de hopplanten concurrentie krijgen van de bomen. Daar staan voordelen tegenover, zoals een verbetering van de bodemkwaliteit en de biodiversiteit en een afname van het bestrijdingsmiddelengebruik. Brabanthop onderzoekt in dit project verschillende boomsoorten en monitort de effecten op de hopteelt. Het doel is de voordelen van deze manier van telen aan te tonen en een voorbeeldfunctie te kunnen vervullen.  

   

  Bijzonderheden

  • Aanvrager: Brabanthop, Giel Bongers
  • Bijdrage: €5.000

   

   


  Sorghum voor sierwaarde en bodemverbetering 

  Sorghum heeft positieve milieu-eigenschappen: het gewas heeft relatief weinig bemesting nodig, het uitgebreide wortelstelsel verbetert de bodemstructuur en de planten kunnen met weinig water prima overleven.
  Het gewas wordt meestal ingezet voor ruwvoerteelt, dit project is gericht op het benutten van sierwaarde. Met een volledig handmatige teelt en oogst wordt een duurzaam en ecologisch verantwoord sierproduct geleverd aan bloemisterijen in de regio. De restplant wordt gebruikt als organische mest, zodat organische stof en de mineralen worden teruggeleverd aan de bodem. In dit experiment worden 7 verschillende sorghumsoorten gezaaid en de resultaten van de oogst worden bijgehouden en vergeleken.  

   

  Bijzonderheden

  • Aanvrager: Mts. H & E van Summeren, Henri van Summeren
  • Bijdrage €5.000

   

   


  Winnen zonder verliezen

  Melkveebedrijf VOF Schipperspeel onderzoekt hoe de uitstoot van stikstof kan worden verminderd door ammoniak af te vangen voordat deze vervluchtigt. Hiervoor wordt een kleine stripper gebruikt, die stikstof opvangt. Met sensoren wordt gevolgd hoe de stikstofemissie verandert. Dit project draagt bij aan de kennis over bemestings- en managementmaatregelen die kunnen worden genomen voor het verlagen van de stikstofuitstoot.

   

  Bijzonderheden

  • Aanvrager: VOF Schipperspeel, Harm Wientjes
  • Bijdrage: €5.000