Natte teelt lisdodde

Overzicht projecten die bijdrage uit zaaigeldregeling ontvingen

Met 'zaaigeld' uit de Bijdragenregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant zetten ondernemers stappen in de omslag naar kringlooplandbouw. Op deze pagina vindt u een overzicht van de initiatieven waarvoor een bijdrage is beschikbaar gesteld.
Regelmatig worden nieuwe projecten goedgekeurd en toegevoegd aan dit overzicht.

 

 

 

De teelt, oogst en afzet van miscanthus

Optimalisatie uitgangsmateriaal agroforestry & voedselbossen met Air-pot techniek

 • Aanvrager: Fruitz for Life
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: 2022
optimaliseren Air-pot techniek
Foto: Fruitz for Life

Duurzame verbetering bodemvruchtbaarheid

 • Aanvrager: eWoodz
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: 2021-2022
bodemproctecor

Teelt van biologische groenten op herbruikbaar worteldoek

 • Aanvrager: Mts. Rovabo 
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: 2022 
Oost-Indische kers

Vezelhennep als duurzaam rustgewas; mogelijke aanwinst bouwplan

 • Aanvrager: Mts. Rovabo
 • Bijdrage: € 5.00,-
 • Looptijd: 2023

Efficiënte bemesting en beregening in de maisteelt

maisteelt

Met houtplantage meer biomassa, biodiversiteit en rendement realiseren

 • Aanvrager: J.W.M. van Bentum Holding bv
 • Bijdrage € 5.000,-
 • Looptijd: 2022-2023

Natuurlijke luizenbestrijding in aardappelen met bankerfields

 • Aanvrager: Ron Peters
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: 2022 - 2022
Bankerfields in aardappelteelt

Nieuwe plantenkwekerij en educatiecentrum Maashorst

educatiecentrum

Teelt van nieuw gewas silphie

 • Aanvrager: Familie van den Broek
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: 2022-2023
Silphie
Foto: www.silphie.nl

Sorghum verwaarden als veevoer en sierproduct 

 • Aanvrager: Mts. H & E van Summeren
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: 2022
sorghum

Bodemverbetering aardappelteelt met Micosat

 • Aanvrager: De Zaanpeel
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: 2022
Aardappelteelt

Mechanische bestrijding coloradokevers in aardappelen

 • Aanvrager: Ekologisch Beheer Wageningen
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: 2022 
Colorado Beetle Catcher
Foto: Field Workers

Transitie van melkvee naar natuurinclusieve landbouw

 • Aanvrager: Familie Van Bergen
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: 2021-2022
Maasheggengebied
Foto: Cybox

Krachtvoer vervangen door eiwitrijk voedergewas

 • Aanvrager: Mts. Pennings – Johan Pennings uit Heeschwijk-Dinther
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: 2022

Levende hoppalen

 • Aanvrager: Brabanthop, Giel Bongers
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: 2022

Sorghum voor sierwaarde en bodemverbetering 

 • Aanvrager: Mts. H & E van Summeren, Henri van Summeren
 • Bijdrage € 5.000,-
 • Looptijd: 2021

Winnen zonder verliezen

 • Aanvrager: VOF Schipperspeel, Harm Wientjes
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: 2022

Duurzaam water- en nutriëntengebruik 

 • Aanvrager: Van Raaij EKO BV 
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: 2022

Plaats-specifiek Bokashi gebruik 

 • Aanvrager: Jeroen van Erp 
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: 2022

Verkenning verwerkingstechniek natte teelten

 • Aanvrager: Dhr. Job van de Crommert 
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: 2022

Verhogen biodiversiteit in de boomkwekerij

 • Aanvrager: Has van Hal 
 • Bijdrage € 5.000,-
 • Looptijd: 2022

Een meer kruidenrijk Maasheggen 

 • Aanvrager: Stichting Kruiden van de Maasheggen  
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: 2021

Is zonnekroon geschikt als voedergewas?

 • Aanvrager: Mts. Pennings 
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: mei 2023 - mei 2024
zonnekroon

Naar een gezonde bodem met gesteentemeel

 • Aanvrager: Boer Stan
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: november 2022 - november 2023
gezonde bodem met gesteentemeel

Alternatieve brandstoffen voor emissieloze aardappelteelt

 • Aanvrager: Derks Akkerbouw & Duurzame Energie in Volkel
 • Subsidie: € 5.000,-
 • Looptijd: 4 maanden tot 01-02-2023
aardappelteelt

Koeienurine verwerken tot kunstmestvervanger

 • Aanvrager: Melkveebedrijf Van Boxtel in Uden
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: december 2022 - februari 2023
koeienurine verwerken tot kunstmestvervanger

Bankerfields met facelia voor bestrijding van trips in prei

facelia met hommel

Bodemanalyses geven zicht op nitraatresidu in bodem 

 • Aanvrager: Emovare voor zes deelnemers Boeren Innovatie Netwerk
 • Bijdrage: 6x € 5.000,-
 • Looptijd: 2023
bodemanalyses

Ammoniakemissie voorkomen door omzetten van drijfmest

 • Aanvrager: Maatschap Van Erp in Oijen
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: november 2022 - februari 2023
gras

Vezelhennep als duurzaam rustgewas

 • Aanvrager: Mts. Rovabo 
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: 2023
 • Locatie: Haps 

 

Sterk en gezond landschap en verdienmodel

 • Aanvrager: Stichting Landdrift
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Looptijd: 2023
 • Locatie: Boerdonk (Beekdal van de Aa; gemeente Meierijstad en Laarbeek)