Over Agro proeftuin de Peel

Over ons

Over ons

Ooit was de Peel een arme streek, totdat het gebied werd ontgonnen. De eerste pioniers brachten economisch succes en legden de basis voor de huidige agrifood-sector. Nu we tegen grenzen van dat succes aan lopen, wordt het opnieuw tijd om te pionieren.

Brochure AgroProeftuin de Peel
Brochure AgroProeftuin de Peel

Ruimte om te vernieuwen

AgroProeftuin de Peel stimuleert vernieuwing van de agrosector in de regio Noordoost-Brabant. Dat doen we onder andere met financiële en organisatorische ondersteuning van innovatieve projecten in de regio.
We beschikken ook over 35 hectare landbouwgrond, langs de Middenpeelweg nabij de dorpen Odiliapeel en Zeeland (naast het adres De Peel 1, Zeeland). Hier bieden we experimenteerruimte aan ondernemers om hun ideeën uit te proberen of innovaties te testen.

Transitie naar kringlooplandbouw

In AgroProeftuin de Peel werken pioniers aan een duurzame, toekomstgerichte agrarische productie. Die in balans is met mens, dier en milieu; die onze leefomgeving en ons landschap verrijkt; die werkgelegenheid en economische groei brengt in de regio.

Wij lopen voorop in de transitie naar kringlooplandbouw. Dat wil zeggen: landbouw met zo weinig mogelijk afval en uitstoot van schadelijke stoffen, waarbij grondstoffen en eindproducten zo volledig mogelijk worden benut en hergebruikt.

Wij doen dat door werk te maken van : 

 • alternatieve eiwitproductie, nieuwe veevoergewassen en biomassateelt;
 • bodemgezondheid en droogteresistentie;
 • natuurontwikkeling;
 • energieneutrale agrarische productie.

 

 

35 hectare landbouwgrond langs de Middenpeelweg nabij de dorpen Odiliapeel en Zeeland

Stuurgroep

De strategische aansturing vindt plaats in de Stuurgroep AgroProeftuin. Deze bestaat uit de volgende vertegenwoordigers van betrokken organisaties:

 • Jeroen van den Heuvel, wethouder Duurzaamheid, Groen en Recreatie gemeente Maashorst
 • Erik Geene, varkenshouder/akkerbouwer in de Peel, bestuurder Waterschap Aa en Maas
 • Hendrik Hoeksema, bestuurder ZLTO 
 • Arie Meulepas, programmamanager Landbouw en Voedsel Provincie Noord-Brabant
 • Coen van der Ree, cluster directeur Agri & Business, HAS Green Academy
 • Wageningen UR, vacant
 • Roel Schutten, directeur AgriFood Capital

AgriFood Capital, regio Noordoost-Brabant

AgroProeftuin de Peel is onder de naam ‘Agro As de Peel’ begonnen als een samenwerking van de gemeenten Boekel, Landerd, Mill & Sint Hubert, Sint Anthonis en Uden, het waterschap Aa en Maas, de lokale ZLTO’s, de Brabantse Milieu Federatie, HAS Green Academy en Wageningen UR. Nu is het de AgroProeftuin van en voor de hele regio Noordoost-Brabant, bestaande uit 17 gemeenten en twee waterschappen. AgroProeftuin de Peel is een samenwerking van ondernemers, onderwijs en overheid in AgriFood Capital.

Wil je meer weten over AgroProeftuin de Peel? Neem dan contact op met programmacoördinator Celine van Soest, c.vansoest@agrifoodcapital.nl, 06 82 14 16 06.

 

 

Interviews

Erik_geene250.jpg
Erik Geene is akkerbouwer en veeteler en lid van de stuurgroep AgroProeftuin de Peel.
roel-schutten-directeur-agrifood-capital-vierkant.png
Roel Schutten is directeur van AgriFood Capital en als lid van de stuurgroep mede verantwoordelijk voor de strategische aansturing van AgroProeftuin de Peel.