Actualiteit

Actualiteit

Hier houden we je op de hoogte van de actualiteiten en lees je de verhalen achter de pioniers en proeven van AgroProeftuin de Peel..

23 februari: kennisdeelevent Water & de Boer
Lees meer
01/02/2024 Het teveel water, maar ook het tekort, en de kwaliteit van het water in Nederland zijn regelmatig in het nieuws. Agrarisch ondernemers worden hier vanuit overheid en maatschappij op aangesproken.…
Read More
Landelijke actie voor stimuleren consumptie peulvruchten
Lees meer
01/02/2024 Van 3 tot en met 10 februari loopt campagne #BEANMEAL, een landelijke actie om de consumptie van peulvruchten te stimuleren. Supermarktketens, cateraars, producenten en maatschappelijke organisaties…
Read More
Biostimulant BlueN in snijmais verhoogt de opbrengst
Lees meer
31/01/2024 De toepassing van BlueN in snijmais verhoogt de opbrengst met 17%. In vergelijking met rijenbemesting. Dat blijkt uit de proef van Rick van der Horst op de proeflocatie in Zeeland.
Read More
Wintergranenmix heeft potentie als krachtvoer
Lees meer
31/01/2024 De proef met de wintergranenmix op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel laat een hogere opbrengst zien dan wintergerst. Dat geldt met name voor het aandeel eiwit (+8%) en zetmeel (+5%). Teler…
Read More
Subsidies voor inspanningen biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw
Lees meer
26/01/2024 De provincie Brabant verlengt en verbreedt de Subsidieregeling Transitie Landbouw. Er wordt bijna vijf miljoen beschikbaar gesteld. Het grootste deel gaat naar de regeling van de Brabantse…
Read More
7 februari: informatiemiddag plantaardig eiwit en miscanthus  
Lees meer
26/01/2024 Bert en Angelie Peters van Boomkwekerij Meerstraat organiseren 7 februari een informatiemiddag over de teelt van plantaardig eiwit (winterlupine) en over de teelt van miscanthus (olifantsgras).…
Read More
Voorbeeld van actieve samenwerking in Noordoost-Brabant
Lees meer
26/01/2024 AgroProeftuin de Peel is volgens Jeroen van den Heuvel, wethouder Maashorst en voorzitter van de stuurgroep AgroProeftuin de Peel een concreet voorbeeld waarom actieve samenwerking in…
Read More
Eerste teelt zwarte en witte bonen op zandgrond geslaagd
Lees meer
24/01/2024 Op proeflocatie AgroProeftuin de Peel is onderzocht of witte en zwarte bonen rendabel geteeld kunnen worden op zandgronden voor humane consumptie. De resultaten tonen aan dat beide bonensoorten kunnen…
Read More
Succes met lupine in vruchtwisseling Zuidoostelijk zand
Lees meer
19/01/2024 Wat de verschillende lupinesoorten doen met én in de bodem is deels bekend. Wageningen University & Research heeft voor Innovatiehuis De Peel als onderdeel van het project ‘Verbonden Peelproeftuinen…
Read More
Meerjarige ondersteuning voor AgroProeftuin de Peel
Lees meer
09/01/2024 AgroProeftuin de Peel ontvangt van de provincie Noord-Brabant en de regio Noordoost-Brabant twee miljoen subsidie voor stimulering van kringlooplandbouw. Met deze subsidie worden onder andere meerdere…
Read More
Reststikstof in de bodem beter benutten
Lees meer
22/12/2023 Martijn Vermeer, melkveehouder in Venhorst, onderzoekt samen met Tim van Summeren, akkerbouwer in Elsendorp, hoe samen de kringloop beter te benutten. In hun geval gaat het om reststikstof in de bodem…
Read More
Welke nieuwe teelt of methode pak jij op in 2024?
Lees meer
15/12/2023 Op onze proeflocatie in Zeeland zijn percelen beschikbaar voor proeven. Experimenten mogen één of meerdere jaren duren. Onder andere proeven met nieuwe gewassen zoals eiwitrijke gewassen en biobased…
Read More
De Brabantse Peel heeft 2,5 miljoen voor verbetering leefbaarheid platteland
Lees meer
11/12/2023 De Brabantse Peel ontvangt € 2,5 miljoen van het Europese LEADER-subsidieprogramma om de leefbaarheid in het landelijk gebied te bevorderen. Projecten van inwoners, stichtingen, verenigingen en…
Read More
‘Samenwerking en expertise cruciaal voor groei nieuwe teelten’
Lees meer
28/11/2023 Op 22 november 2023 organiseerde Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten een bijeenkomst over lupine en veldbonen. Telers, onderzoekers, experts en belanghebbenden uit de agrarische…
Read More
'Experimenteergebieden leveren waardevolle kennis en kunde'
Lees meer
24/11/2023 ‘Hoe kunnen we de kennis en ervaringen die agrariërs in de experimenteergebieden ontwikkelen het beste benutten?’ Dat was een van de vragen die werd besproken tijdens het jaarlijkse bezoek van de…
Read More
Groenteteler Van Raaij onderzoekt bodemkwaliteit sperziebonenveld
Lees meer
21/11/2023 Wat gebeurt er met de stikstof in een sperziebonenveld? Groenteteler en akkerbouwer Gert Jan van Raaij wil weten wat er aan stikstof in de bodem wordt vastgelegd, in welke bodemlaag en hoeveel er aan…
Read More
BodemUP bijeenkomst 5 december
Lees meer
20/11/2023 Met welke bodemtools ga jij aan de slag om meer uit eigen bodem te halen? BodemUP Brabant organiseert 5 december een bodembijeenkomst op een melkveebedrijf in Hedel. Laarzen aan, want in het weiland…
Read More
Naaldhoutplantage omturnen tot rendabel productiebos
Lees meer
06/11/2023 In het werkgebied van AgroProeftuin de Peel liggen tienduizenden hectares monocultuur productiebos met minimale rendementen. “Terwijl een jaarlijks rendement van 1.000 tot 2.000 euro per hectare ook…
Read More
'Kijken in de bodem geeft inzichten voor verbetering'
Lees meer
03/11/2023 Melkveehouder Rob Wientjes en aardappelteler William van der Heijden maken gebruik van elkaars land en kennis om via rotatie de best mogelijke bodemgezondheid en grondvoorbereiding te realiseren voor…
Read More
Aanvoer organische stof essentieel voor bodemvoedselweb
Lees meer
31/10/2023 Hoe is weerbaarheid van de bodem van de Brabantse zandgronden te verbeteren? Zodanig dat organisch stofgehalte wordt verhoogd, de aaltjesdruk verlaagd en de gevoeligheid voor droogtestress afneemt. In…
Read More
Roel Schutten verlaat AgriFood Capital
Lees meer
24/10/2023 Tien jaar lang stond Roel Schutten aan het roer van AgriFood Capital. Eerst als kwartiermaker, later als directeur. Onder zijn bezielende leiding kreeg innovatie in de keten van boer tot bord een…
Read More
Gedeputeerde Oudenhoven bezoekt AgroProeftuin de Peel
Lees meer
05/10/2023 Donderdag 5 oktober bezocht Marc Oudenhoven, gedeputeerde Agrarische ontwikkeling, meerdere projecten van AgroProeftuin de Peel. Boeren die innovatieve systemen en ideeën gebruiken om duurzaam te…
Read More
Onkruidbeheersing in lupine is een uitdaging
Lees meer
02/10/2023 Onkruidbeheersing in lupine is een grote uitdaging, volgens teler en boomkweker Bert Peters in Heeswijk-Dinther. “Waar we vorig jaar weinig last van onkruid in de lupine hadden, hadden we dat dit…
Read More
'Oogst witte en zwarte bonen verliep boven verwachting'
Lees meer
22/09/2023 Deze week, net voor de regen, is het veld met witte en zwarte bonen geoogst op de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel. Uniek, want voor het eerst zijn deze bonen op zandgrond geteeld. Dus was de…
Read More