Actualiteit

Actualiteit

Hier houden we je op de hoogte van de actualiteiten en lees je de verhalen achter de pioniers en proeven van AgroProeftuin de Peel..


Telers in het nieuws
Lees meer
02/05/2023 In de afgelopen weken zijn door de vakmedia meerdere artikelen over telers verbonden aan AgroProeftuin de Peel gepubliceerd. Deze delen we graag. Akkerbouwkrant: Vollegrondsgroenteteler Compliment BV…
Lees meer
Op weg naar slimme gewasrotaties: lupine
Lees meer
21/04/2023 De lupinetelers verbonden aan LuPeel hebben dinsdag 18 april 2023 10 hectare lupine gezaaid. Daarbij zijn twee rassen gebruikt: Sulimo en Feodara. Rassen die geschikt zijn voor consumptie.
Lees meer
Open dag proeflocatie 7 juli 2023
Lees meer
04/04/2023 Vrijdag 7 juli organiseert AgroProeftuin de Peel de jaarlijkse open dag op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Zowel boeren, ondernemers, bestuurders, burgers en andere belangstellenden…
Lees meer
Nieuwe gewassen en teeltmethoden op proeflocatie
Lees meer
17/04/2023 De eerste gewassen op de proeflocatie gaan in de derde week van april de grond in. Daarmee is het nieuwe teeltseizoen met meerdere nieuwe gewassen en teeltmethoden weer gestart. 
Lees meer
Michiel Ytsma verlaat na 8,5 jaar AgroProeftuin de Peel
Lees meer
21/02/2023 Michiel Ytsma verlaat na 8,5 jaar AgroProeftuin de Peel. De programma-ontwikkelaar kijkt terug op een tijd van opbouw en groei van innovaties in kringlooplandbouw. Ooit begonnen met één project en…
Lees meer
Bezoek ministerie LNV aan regio de Peel
Lees meer
17/02/2023 Op woensdag 8 februari bracht het regieondersteuningsteam NPLG*-Zuid Nederland een werkbezoek aan onze regio. Onder andere stond de vraag centraal: hoe kunnen de agrarische innovaties in het gebied de…
Lees meer
Veldrobots en mais met ondergewas op de Biokennisweek
Lees meer
13/01/2023 Van 16 t/m 19 januari a.s. vindt de 2023-editie van de jaarlijkse Biokennisweek plaats. Enkele projecten en meerdere thema's van AgroProeftuin de Peel passeren hier ook de revue. Ook interessant voor…
Lees meer
Nieuwe projecten gestart
Lees meer
03/01/2023 Het laatste kwartaal van 2022 zijn zeven nieuwe zaaigeld-projecten gestart. Het zijn hele diverse projecten waarin kringlooplandbouw in de praktijk wordt gebracht. Zo werken agrarisch ondernemers…
Lees meer
Uitnodiging bijeenkomst 'Kansen voor natte teelten in de bouw'
Lees meer
23/12/2022 Interactieve bijeenkomst ‘kansen voor natte teelten in de bouw’ De vernatting van de Peel biedt kansen voor het verbouwen van natte teelten. Op vrijdagmiddag 13 januari organiseren Waterschap Aa en…
Lees meer
VOF Schipperspeel: lagere stikstofuitstoot door minder verliezen en betere benutting
Lees meer
19/12/2022 Het is melkveebedrijf VOF Schipperspeel gelukt om de uitstoot van stikstof op het bedrijf te verminderen. Door managementmaatregelen zijn de stikstofverliezen beperkt en is de stikstofopname voor de…
Lees meer
Winterlupine succesvoller dan zomerlupine; zelfs in Nederland
Lees meer
19/12/2022 Een opbrengst van winterlupine van 4 tot 5 ton per hectare is mogelijk. Daarmee is winterlupine succesvoller dan zomerlupine, waar een opbrengst van 2,5 tot 3 ton meer gangbaar is. Dat blijkt uit de…
Lees meer
Omgebouwde opraapwagen helpt zomerstalvoeren te verduurzamen
Lees meer
19/12/2022 Melkveebedrijf Van Erp wil het populaire zomerstalvoeren verduurzamen. Onder andere door tijdens het maaien en oprapen van het gras ook direct vloeibare kunstmest plaatsspecifiek te doseren. Om dit…
Lees meer
Oesterzwammen produceren op substraat met natuurgras kan
Lees meer
19/12/2022 Onderzoek bewijst: het kan. Substraat maken voor oesterzwammen door tot zelfs 50% van het stro te vervangen door de lokale reststof natuurgras. “De vraag nu”, zegt Job van de Crommert, die het…
Lees meer
Mengteelt zomerveldbonen en zomertarwe ter vervanging van soja uitgeprobeerd
Lees meer
19/12/2022 Johan Pennings in Heeswijk-Dinther willen zelf eiwitrijke voedergewassen telen voor hun brandrode runderen. Daarvoor haalden ze het soja uit het krachtvoer. In de plaats daarvan kwam een combinatie…
Lees meer
Biologische bodemverbeteraar geeft vergelijkbare gewasopbrengsten
Lees meer
19/12/2022 Het bedrijf eWoodz heeft onderzocht of de toepassing van bodemverbeteraar biochar goed werkt op schrale zandgrond in een aardappelteelt. Het uitgangspunt is een levende zwarte bodem op te bouwen die…
Lees meer
Lupineboeren uit de Peel bundelen krachten in LuPeel telersvereniging
Lees meer
16/12/2022 Zeven boeren die elkaar vonden in de Peelproeftuinen gaan formeel samenwerken als lupinetelers. Met de oprichting van de LuPeel telersvereniging kunnen zij nog beter georganiseerd telen, projecten…
Lees meer
'Investeren in bodem en emissiearm telen moet lonen'
Lees meer
08/12/2022 Duurzaam, efficiënt produceren en een goed inkomen, kan dat samengaan? Zes veehouders en akkerbouwers/ groentetelers denken dat de Peel bij uitstek het gebied is waar dit mogelijk is. Samen vormen zij…
Lees meer
Boomkwekerij en Praktijkcentrum FruitzforLife geopend
Lees meer
28/11/2022 Op vrijdag 25 november opende Jeroen van den Heuvel, wethouder van Duurzaamheid, Groen en Recreatie bij gemeente Maashorst de ‘Boomkwekerij en Praktijkcentrum voor agroforestry, regeneratieve landbouw…
Lees meer
Afnemers en verwerkers vragen telers om specifieke peulvruchten
Lees meer
28/11/2022 In de voormalige kippenstal van FruitzforLife in Zeeland ontmoetten 25 november ruim tachtig telers van eiwitrijke gewassen de verwerkers en afnemers van deze producten. Dat leidde tot nieuwe…
Lees meer
Plantenkwekerij en praktijkcentrum wil uitgroeien tot inspirator leven en werken platteland
Lees meer
01/11/2022 Werkend Landschap en FruitzforLife/Agroforestrysupply hebben een strategie ontwikkeld voor een nieuwe plantenkwekerij en educatiecentrum Maashorst in Zeeland. AgroProeftuin de Peel heeft hieraan…
Lees meer
Programma eiwitbooster 25 november
Lees meer
01/11/2022 De markt voor plantaardige eiwitten groeit rap, van veldbonenburger voor de consument tot eiwitpoeders als grondstof in de voedselverwerking. Kunnen telers in de Peel deze eiwitrijke grondstoffen…
Lees meer
Bedankt! Alle boeren verbonden aan AgroProeftuin de Peel
Lees meer
14/10/2022 Als AgroProeftuin de Peel zijn wij trots op de innovatieve akkerbouwers, veehouders, groentetelers, adviseurs en alle andere vernieuwers in de Peel. Bekijk het filmpje en zie waarom wij zo trots zijn.…
Lees meer
25 november: Eiwitrijke gewassen; wat willen afnemers?
Lees meer
14/10/2022 AgroProeftuin de Peel organiseert vrijdagmiddag 25 november een booster voor eiwitrijke gewassen voor humaan gebruik. Op deze bijeenkomst delen we projecten van plantaardige eiwitten uit de Peel én…
Lees meer
Veldsymposium Nieuwe teelten, nieuwe waarden
Lees meer
23/09/2022 Wat gebeurt er veel in de teelt van nieuwe eiwitgewassen! Daarom heeft het Platform Nieuwe Teelten Limburg een aantal mooie praktijkvoorbeelden van eiwitgewassen, teelt en afzet, verzameld. Deze staan…
Lees meer