Open dag proeflocatie: Praktische aanpak van maatschappelijke opgaven

Vrijdag 28 juni organiseert AgroProeftuin de Peel de jaarlijkse open dag op de proeflocatie aan de Middenpeelweg in Zeeland. Zowel boeren, ondernemers, bestuurders, burgers en andere belangstellenden zijn welkom. Vrijdagmiddag 28 juni organiseert onze partner Wageningen UR Open teelten Vredepeel de Groenbemestersdag 'Groenbemesters voor stikstof en structuur'. Een combinatie is mogelijk. 

 

Wil je 28 juni naar de open dag komen? Je bent van harte welkom om 9.30 of om 13.30 uur. Als organisatoren staan we nu in het veld de laatste voorbereidingen te treffen. Daarom is aanmelden alleen nog mogelijk door een mail te sturen naar: m.tevelde@agrifoodcapital.nl.

Laat aub weten of je in de ochtend of middag komt en welke route je wilt volgen: 

  • Vezel- en eiwitrijke gewassen
  • Water- en bodemkwaliteit
  • Biodiversiteit
  • Diversiteit aan gewassen en proeven

 

Wat er is te zien 
Bezoekers krijgen op de proeflocatie een thematische rondleiding langs eiwitrijke gewassen, vezelgewassen, proeven met focus op water- en bodemkwaliteit of biodiversiteit. Er zijn experimenten te zien die bijdragen aan verduurzaming van de agrarische productie, verbetering van de bodemvruchtbaarheid en waterkwaliteit én kansen bieden op een beter verdienmodel voor de boer.
Vaak ligt er een maatschappelijk vraagstuk aan een experiment ten grondslag zoals: meer biodiversiteit, schoner water, gezondere bodem, meer circulariteit, vervangers dierlijk eiwit of natuurlijke bouwmaterialen. Door het vraagstuk naar een veldproef te vertalen, krijgen we inzicht in of en hoe agrarische ondernemers deze maatschappelijke issues kunnen oppakken.  

Uitdagingen
Alle vijftien proefvelden worden deze dag toegelicht door de betrokken agrarische ondernemers. Ze vertellen over de aanleiding, met welke uitdagingen ze te maken hebben, waarom ze een bepaalde teelt of teeltmethode hebben gekozen en wat de verwachtingen zijn.

Initiatiefnemers met lef
De initiatiefnemers van de proefvelden hebben lef. Zij steken hun nek uit om de agrarische (voedsel)productie in de Peel met flinke stappen te verduurzamen. Zij krijgen van AgroProeftuin de Peel de ruimte om te experimenteren en te leren in de praktijk en van elkaar.  Bekijk hier de open dag van 2023.

Programma
Belangstellenden kunnen in de ochtend (9.30 tot 12 uur) of in de middag (13.30 tot 16 uur) de proeflocatie bezoeken. Zowel in de ochtend als in de middag zijn er drie themaroutes en één route met een diversiteit aan gewassen en proeven:

  • Vezel- en eiwitrijke gewassen
  • Water- en bodemkwaliteit
  • Biodiversiteit
  • Diversiteit aan gewassen en proeven

Themaroutes
1. Water- en bodemkwaliteit  >> van compostthee als bodembemester tot biostimulant BlueN. Met deze route duik je in de praktijk van water- en bodemverbeterende teeltmethodes.

2. Vezel - & eiwitgewassen >> vlas, miscanthus, hennep en veldbonen, lupine en witte/zwarte bonen: het is pionieren in Nederland met deze nieuwe gewassen. De telers praten je bij over hun ervaringen in teelt, afzet en gewasrotaties.

3. Biodiversiteit  >> werken met nieuwe methoden van gewasbescherming waarbij  biodiversiteit een belangrijk instrument is. Wat zijn de mogelijkheden en welke obstakels moeten nog worden genomen? Deze route voert u o.a. langs ondernemers die werken met groenbemesters, combinatieteelten en groenteteelt in stroken.

4. Diverse gewassen en proeven >>  de route voert langs proeven met groentestroken & afzet op lokale markt, witte/zwarte bonen, bieten met compostthee en mais met bodemmicrobioom. Een dwarsdoorsnede van de verschillende proeven en thema's die op de proeflocatie zijn vertegenwoordigd.
 

Adres
Adres van de proeflocatie van AgroProeftuin de Peel is: De Peel in Zeeland (gps: 51.660357, 5.734354). Dichtbij de rotonde van Middenpeelweg - Nieuwedijk in Zeeland (Noord-Brabant).