Bankerfields in aardappelteelt

Thema's

Thema's

AgroProeftuin de Peel geeft agrarisch ondernemers en andere vernieuwers de mogelijkheid samen te werken aan: kringlooplandbouw en verduurzaming, toekomstbestendige teelten, bodem-, water- en luchtkwaliteit en duurzame verdienmodellen.
De projecten die ondersteuning krijgen, richten zich op het vergroten van biodiversiteit, gezonde bodem, waterkwaliteit, technologische ontwikkelingen, productie van eiwit van eigen bodem en gebiedssamenwerking. 

 

 

Slimme gewasrotaties
Slimme gewasrotaties

Slimme gewasrotaties

Nitraatuitspoeling, biodiversiteit, kringlooplandbouw en behoud van een gezonde bodem zijn onderwerpen waar veel van boeren wordt verwacht. Als antwoord hierop ontwikkelen de samenwerkende partijen… Read More

Bodemverbetering
Bodemverbetering

Bodemverbetering

Kringlooplandbouw draait om een gezonde en vruchtbare bodem. AgroProeftuin de Peel ondersteunt daarom projecten die bijdragen aan een gezonde bodem. Ondernemers en andere vernieuwers met goede ideeën… Read More

Biodiversiteit
Biodiversiteit

Biodiversiteit

Biodiversiteit krijgt bij AgroProeftuin de Peel veel aandacht. Bijna elk project heeft een element waarbij de biodiversiteit verbetert. Dan wel door gebruik van minder chemische bestrijdingsmiddelen… Read More

Eiwit van eigen bodem
Eiwit van eigen bodem

Eiwit van eigen bodem

De voeding voor mens en dier bevat veel geïmporteerde eiwitgrondstoffen zoals soja. Bij kringlooplandbouw hoort eiwit van eigen bodem. Meerdere agrarisch ondernemers experimenteren met bijzondere… Read More

Data & Tech
Data & Tech

Data & Tech

Door tekorten aan personeel groeit de vraag naar gewasspecifieke mechanisatie of robotisering. Bijvoorbeeld bij het wieden van onkruid of het uitselecteren van onverkoopbaar product. Naast een… Read More

Gebiedssamenwerking
Gebiedssamenwerking

Gebiedssamenwerking

AgroProeftuin de Peel ondersteunt projecten die bijdragen aan kringlooplandbouw en leefbaarheid van het platteland. Projecten waar bedrijven en organisaties in het gebied samenwerken bij de… Read More

Water & Lucht
Water & Lucht

Water & Lucht

AgroProeftuin de Peel ondersteunt innovatieve teelten, die bijvoorbeeld nieuw zijn voor een regio als De Peel. Bijvoorbeeld de natte teelten als riet en lisdodde. Hieronder staat een overzicht van een… Read More

Overig
Overig

Overig

In AgroProeftuin de Peel krijgen ondernemers en andere vernieuwers letterlijk de ruimte om te pionieren. Zo is er ook ondersteuning van projecten waar kennisdeling en kennisoverdracht centraal staan.… Read More