Bankerfields in aardappelteelt

Thema's

Thema's

AgroProeftuin de Peel geeft agrarisch ondernemers en andere vernieuwers de mogelijkheid samen te werken aan: kringlooplandbouw en verduurzaming, toekomstbestendige teelten, bodem-, water- en luchtkwaliteit en duurzame verdienmodellen.
De projecten die ondersteuning krijgen, richten zich op het vergroten van biodiversiteit, gezonde bodem, waterkwaliteit, technologische ontwikkelingen, productie van eiwit van eigen bodem en gebiedssamenwerking. 

 

 

Slimme gewasrotaties
Lees meer

Slimme gewasrotaties

Nitraatuitspoeling, biodiversiteit, kringlooplandbouw en behoud van een gezonde bodem zijn onderwerpen waar veel van boeren wordt verwacht. Als antwoord hierop ontwikkelen de samenwerkende partijen…
Lees meer

Bodemverbetering
Lees meer

Bodemverbetering

Kringlooplandbouw draait om een gezonde en vruchtbare bodem. AgroProeftuin de Peel ondersteunt daarom projecten die bijdragen aan een gezonde bodem. Ondernemers en andere vernieuwers met goede ideeën…
Lees meer

Biodiversiteit
Lees meer

Biodiversiteit

Biodiversiteit krijgt bij AgroProeftuin de Peel veel aandacht. Bijna elk project heeft een element waarbij de biodiversiteit verbetert. Dan wel door gebruik van minder chemische bestrijdingsmiddelen…
Lees meer

Eiwit van eigen bodem
Lees meer

Eiwit van eigen bodem

De voeding voor mens en dier bevat veel geïmporteerde eiwitgrondstoffen zoals soja. Bij kringlooplandbouw hoort eiwit van eigen bodem. Meerdere agrarisch ondernemers experimenteren met bijzondere…
Lees meer

Data & Tech
Lees meer

Data & Tech

Door tekorten aan personeel groeit de vraag naar gewasspecifieke mechanisatie of robotisering. Bijvoorbeeld bij het wieden van onkruid of het uitselecteren van onverkoopbaar product. Naast een…
Lees meer

Gebiedssamenwerking
Lees meer

Gebiedssamenwerking

AgroProeftuin de Peel ondersteunt projecten die bijdragen aan kringlooplandbouw en leefbaarheid van het platteland. Projecten waar bedrijven en organisaties in het gebied samenwerken bij de…
Lees meer

Water & Lucht
Lees meer

Water & Lucht

AgroProeftuin de Peel ondersteunt innovatieve teelten, die bijvoorbeeld nieuw zijn voor een regio als De Peel. Bijvoorbeeld de natte teelten als riet en lisdodde. Hieronder staat een overzicht van een…
Lees meer

Overig
Lees meer

Overig

In AgroProeftuin de Peel krijgen ondernemers en andere vernieuwers letterlijk de ruimte om te pionieren. Zo is er ook ondersteuning van projecten waar kennisdeling en kennisoverdracht centraal staan.…
Lees meer