data verzamelen

Data & Tech

Data & Tech

Door tekorten aan personeel groeit de vraag naar gewasspecifieke mechanisatie of robotisering. Bijvoorbeeld bij het wieden van onkruid of het uitselecteren van onverkoopbaar product. Naast een oplossing voor het personeelsprobleem leveren oa robots ook data op voor het verder optimaliseren van teelten en productkwaliteit.
Ook ondersteunt AgroProeftuin de Peel oplossingen voor kleinschalige mestverwerking of het kweken van sterk plantmateriaal voor agroforestry. Hieronder een overzicht van alle Data & Tech-projecten die een bijdrage of subsidie ontvingen. 

 

 

Optimaliseren Air-pot teelt voor agroforestry
Optimaliseren Air-pot teelt voor agroforestry

Optimaliseren Air-pot teelt voor agroforestry

Landelijk - en zeker in het Brabantse land - worden veehouderijbedrijven omgevormd tot een locatie voor agroforestry en/of voor een voedselbos. Veel boeren zijn niet bekend met de teelt en de zorg… Read More

Koeienurine verwerken tot kunstmestvervanger
Koeienurine verwerken tot kunstmestvervanger

Koeienurine verwerken tot kunstmestvervanger

Melkveehouder Van Boxtel onderzoekt de haalbaarheid om koeienurine van het eigen bedrijf te verwerken tot RENURE kunstmest. Doel is om te besparen op de kunstmestkosten en tevens beter gebruik te… Read More

Onderzoek alternatieve brandstoffen voor emissieloze aardappelteelt
Onderzoek alternatieve brandstoffen voor emissieloze aardappelteelt

Onderzoek alternatieve brandstoffen voor emissieloze aardappelteelt

Derks Akkerbouw en Duurzame Energie wil onderzoeken op welke wijze de teelt van aardappelen kan worden verduurzaamd door het gebruik van emissieloze brandstoffen. Via elektrificatie van machines via… Read More

Samenwerkende veehouders willen groengas hub in de Peel realiseren
Samenwerkende veehouders willen groengas hub in de Peel realiseren

Samenwerkende veehouders willen groengas hub in de Peel realiseren

In Oploo en Westerbeek willen negen vee- en varkenshouders een groengas hub realiseren. Dit houdt in dat op elk erf een mono-mestvergister komt en dat deze vergisters via een biogasleiding aan elkaar… Read More

Optimaliseren uitgangsmateriaal agroforestry & voedselbossen met Air-pot techniek
Optimaliseren uitgangsmateriaal agroforestry & voedselbossen met Air-pot techniek

Optimaliseren uitgangsmateriaal agroforestry & voedselbossen met Air-pot techniek

Landelijk - en zeker in het Brabantse land - worden veehouderijbedrijven omgevormd tot een locatie voor agroforestry en/of voor een voedselbos. Voor een succesvolle transitie is goed en gezond… Read More

Met de robot onkruid wieden in peen en uien
Met de robot onkruid wieden in peen en uien

Met de robot onkruid wieden in peen en uien

Telen zonder het gebruik van herbiciden is de wens. Maar er is niemand om handmatig onkruid te wieden. Gert-Jan van Raaij, biologische vollegrondsgroenteteler in Haps, loopt er jaarlijks tegenaan. Het… Read More

Duurzaam water- en nutriëntengebruik aardappelteelt
Duurzaam water- en nutriëntengebruik aardappelteelt

Duurzaam water- en nutriëntengebruik aardappelteelt

In dit project wordt onderzocht hoe je in de biologische aardappelteelt goede opbrengsten verkrijgt met optimaal gebruik van water en voedingsstoffen. Met een alternatieve methode van beregenen wordt… Read More

Emissiemetingen Mobile Bio-Converter
Emissiemetingen Mobile Bio-Converter

Emissiemetingen Mobile Bio-Converter

De Mobile Bio-Converter biedt een alternatief voor grootschalige mestverwerking door op het boerenerf op efficiënte wijze mestverwerking mogelijk te maken. Dit zonder langdurige mestopslag én met… Read More

Optisch sorteren biologische sperziebonen
Optisch sorteren biologische sperziebonen

Optisch sorteren biologische sperziebonen

Ontwikkeltraject voor een moderne optische sorteerder genaamd BeanCam die geoptimaliseerd is voor herkenning van de specifieke defecten van bonen: breuk, te dun, krom, rot en schimmel. Read More

Testen wiedrobots in vollegrondsteelt van sla
Testen wiedrobots in vollegrondsteelt van sla

Testen wiedrobots in vollegrondsteelt van sla

In dit project wordt gekeken naar de optimalisatie van de autonome wiedrobot Naio Orio in de vollegrondsslateelt in Noordoost-Brabant. Read More

Duurzaamheidspark Oss
Duurzaamheidspark Oss

Duurzaamheidspark Oss

Het doel van Duurzaamheidspark is om landbouwgrond een dubbele functie te geven, voor zowél het opwekken van zonne-energie áls voor landbouw (agrivoltaics). Dit gebeurt door middel van een… Read More

Verduurzaming zomerstalvoeren
Verduurzaming zomerstalvoeren

Verduurzaming zomerstalvoeren

Vers gras voeren op stal oftewel zomerstalvoeren is in de melkveehouderij in opkomst. Met zomerstalvoeren kan met lagere kosten melk direct uit ruwvoer van eigen land worden gehaald. Dit vraagt echter… Read More

Circulair oesterzwammen substraat uit regionale reststromen
Circulair oesterzwammen substraat uit regionale reststromen

Circulair oesterzwammen substraat uit regionale reststromen

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van reststromen zoals natuurgras, riet, lisdodde, miscanthus en koffiedrab in de productie van een duurzaam circulair oesterzwammen substraat.… Read More

Verlagen stikstofuitstoot melkveebedrijf
Verlagen stikstofuitstoot melkveebedrijf

Verlagen stikstofuitstoot melkveebedrijf

Melkveebedrijf VOF Schipperspeel onderzoekt hoe de uitstoot van stikstof kan worden verminderd door ammoniak af te vangen voordat deze vervluchtigt. Hiervoor wordt een kleine stripper gebruikt, die… Read More

Economiemodule slimme stal
Economiemodule slimme stal

Economiemodule slimme stal

DLV Advies ontwikkelt samen met varkenshouderij Van der Biezen een applicatie ter uitbreiding van het concept Slimme Stal. Data over stalklimaat, slachtresultaten en technische productieresultaten… Read More

New Gen Digester
New Gen Digester

New Gen Digester

De New Gen Digester is een mestvergister die door middel van voor- en nabehandeling van mest met een specifiek algenextract hernieuwbaar gas produceert. Quimpex doet samen met twee melkveehouderijen… Read More