Koeienurine verwerken tot bedrijfseigen kunstmestvervanger

Melkveehouder Van Boxtel onderzoekt de haalbaarheid om koeienurine van het eigen bedrijf te verwerken tot RENURE kunstmest. Doel is om te besparen op de kunstmestkosten en tevens beter gebruik te maken van bedrijfseigen mineralen. 

De officiële term voor kunstmestvervangers is RENURE: REcovered Nitrogen from manURE. Het gaat hier om stikstofhoudende meststoffen die gewonnen worden uit dierlijke mest, of uit digestaat waar dierlijke mest voor is gebruikt.

Scheidingstechniek
Van Boxtel vangt in de melkveestal de urine apart op. Via een eletrodialyse scheidingstechniek wordt de urine gezuiverd en geconcentreerd tot een meststof met 5% N. Na bewerking voldoet de meststof aan de RENURE-eisen.

Verwacht resultaat

  • Door het beter benutten van de bedrijfseigen producten wordt de kringloop beter gesloten.
  • Minder verliezen van stikstof via uitspoeling in de bodem of vervluchtiging in de lucht. 

 

Bijzonderheden

 

koeienurine verwerken tot kunstmestvervanger