Ondersteuning bij experimenten en innovatieve projecten

Ondersteuning bij experimenten en innovatieve projecten

Een nieuwe teelt uitproberen, investeren in nieuwe technologie of zelf een prototype ontwikkelen. Innovatie en verduurzaming begint met pionieren; op jouw bedrijf of in een project met andere partijen. AgroProeftuin de Peel helpt met financiële ondersteuning of met kennis en ervaring in een uitgebreid netwerk. Ook is er letterlijk ruimte om te pionieren: op de proeflocatie kun je experimenteren op je eigen proefveld. Iedereen met een goed idee is welkom.

Zaaigeld kringlooplandbouw voor ondernemers
Zaaigeld kringlooplandbouw voor ondernemers

Zaaigeld kringlooplandbouw voor ondernemers

Ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, kunnen in aanmerking komen voor ‘zaaigeld’. Dit komt uit de ‘Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant'. Deze stimuleert… Lees meer

Projectsubsidies AgroProeftuin de Peel
Projectsubsidies AgroProeftuin de Peel

Projectsubsidies AgroProeftuin de Peel

Innovatieve activiteiten waarbij waarbij een ondernemer samenwerkt met andere bedrijven of kennisinstellingen, komen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 50.000 euro. Lees meer

Grond beschikbaar voor experimenten in de praktijk
Grond beschikbaar voor experimenten in de praktijk

Grond beschikbaar voor experimenten in de praktijk

Op de proeflocatie aan de Middenpeelweg bij Zeeland is grond beschikbaar waarop ondernemers kunnen experimenteren met nieuwe gewassen en teelten. Lees meer

Bemiddeling experimenteerruimte in regelgeving
Bemiddeling experimenteerruimte in regelgeving

Bemiddeling experimenteerruimte in regelgeving

AgroProeftuin de Peel is gesprekspartner voor het ministerie van LNV, voor overleg over ontheffing van knellende regelgeving die innovatie in de weg staat. Lees meer

Netwerk en kennis
Netwerk en kennis

Netwerk en kennis

Een belangrijke rol van AgroProeftuin de Peel is het delen en ontwikkelen van kennis. Dat doen we met bijeenkomsten, publicaties en door personen en organisaties met elkaar in contact te brengen. Lees meer