Ondersteuning bij experimenten en innovatieve projecten

Ondersteuning bij experimenten en innovatieve projecten

Een nieuwe teelt uitproberen, investeren in nieuwe technologie of zelf een prototype ontwikkelen. Innovatie en verduurzaming begint met pionieren; op jouw bedrijf of in een project met andere partijen. AgroProeftuin de Peel helpt met financiële ondersteuning of met kennis en ervaring in een uitgebreid netwerk. Ook is er letterlijk ruimte om te pionieren: op de proeflocatie kun je experimenteren op je eigen proefveld. Iedereen met een goed idee is welkom.

Brochure AgroProeftuin de Peel
Brochure AgroProeftuin de Peel

 

 

Projectsubsidie Kringlooplandbouw voor samenwerkende ondernemers gestopt
Lees meer

Projectsubsidie Kringlooplandbouw voor samenwerkende ondernemers gestopt

Agrarische ondernemers en andere vernieuwers in Noordoost-Brabant die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, konden tot eind 2023 in aanmerking komen voor een projectsubsidie. De…
Lees meer

Zaaigeldregeling voor agrarisch ondernemers gesloten
Lees meer

Zaaigeldregeling voor agrarisch ondernemers gesloten

Agrarische ondernemers en andere vernieuwers in Noordoost-Brabant die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, konden in aanmerking komen voor ‘zaaigeld’. Deze regeling is gesloten. Nieuwe…
Lees meer

Grond beschikbaar voor experimenten in de praktijk
Lees meer

Grond beschikbaar voor experimenten in de praktijk

Op onze proeflocatie in Zeeland zijn percelen beschikbaar voor proeven. Experimenten mogen één of meerdere jaren duren. Onder andere proeven met nieuwe gewassen zoals eiwitrijke gewassen en biobased…
Lees meer

Boeren Innovatie Netwerk de Peel
Lees meer

Boeren Innovatie Netwerk de Peel

Duurzaam en tegelijk efficiënt produceren, kan dat samengaan? Vijf veehouders en akkerbouwers/ groentetelers denken dat de Peel bij uitstek het gebied is waar met samenwerking veel mogelijk is. Samen…
Lees meer

Akkerbouw en veehouderij samen op zoek naar oplossingen
Lees meer

Akkerbouw en veehouderij samen op zoek naar oplossingen

In het streven om landbouw toekomstbestendig te maken heeft Minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) onder andere vijf experimenteergebieden voor kringlooplandbouw…
Lees meer

Begeleiding en vergoeding voor nieuwe rotatieteelten
Lees meer

Begeleiding en vergoeding voor nieuwe rotatieteelten

Boeren, proeftuinen, onderwijs, overheid en onderzoek bundelen de krachten en starten samen het innovatieve project Verbonden Peelproeftuinen voor Slimme Rotatieteelten. Meer boeren zijn welkom om aan…
Lees meer

Bemiddeling experimenteerruimte in regelgeving
Lees meer

Bemiddeling experimenteerruimte in regelgeving

AgroProeftuin de Peel is gesprekspartner voor het ministerie van LNV, voor overleg over ontheffing van knellende regelgeving die innovatie in de weg staat.
Lees meer

Netwerk en kennis
Lees meer

Netwerk en kennis

Een belangrijke rol van AgroProeftuin de Peel is het delen en ontwikkelen van kennis. Dat doen we met bijeenkomsten, publicaties en door personen en organisaties met elkaar in contact te brengen.
Lees meer