Ondersteuning bij experimenten en innovatieve projecten

Ondersteuning bij experimenten en innovatieve projecten

Een nieuwe teelt uitproberen, investeren in nieuwe technologie of zelf een prototype ontwikkelen. Innovatie en verduurzaming begint met pionieren; op jouw bedrijf of in een project met andere partijen. AgroProeftuin de Peel helpt met financiële ondersteuning of met kennis en ervaring in een uitgebreid netwerk. Ook is er letterlijk ruimte om te pionieren: op de proeflocatie kun je experimenteren op je eigen proefveld. Iedereen met een goed idee is welkom.

Brochure AgroProeftuin de Peel
Brochure AgroProeftuin de Peel

 

 

Projectsubsidie Kringlooplandbouw voor samenwerkende ondernemers
Projectsubsidie Kringlooplandbouw voor samenwerkende ondernemers

Projectsubsidie Kringlooplandbouw voor samenwerkende ondernemers

Activiteiten waarbij ondernemers samenwerken aan innovaties voor een duurzamere agrifoodsector, komen in aanmerking voor projectsubsidie uit de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant. Read More

Zaaigeld kringlooplandbouw voor ondernemers
Zaaigeld kringlooplandbouw voor ondernemers

Zaaigeld kringlooplandbouw voor ondernemers

Ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, kunnen in aanmerking komen voor ‘zaaigeld’. Dit komt uit de ‘Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant'. Deze stimuleert… Read More

Grond beschikbaar voor experimenten in de praktijk
Grond beschikbaar voor experimenten in de praktijk

Grond beschikbaar voor experimenten in de praktijk

Op de proeflocatie aan de Middenpeelweg bij Zeeland is grond beschikbaar waarop ondernemers kunnen experimenteren met nieuwe gewassen en teelten. Read More

Boeren Innovatie Netwerk de Peel
Boeren Innovatie Netwerk de Peel

Boeren Innovatie Netwerk de Peel

Duurzaam en tegelijk efficiënt produceren, kan dat samengaan? Vijf veehouders en akkerbouwers/ groentetelers denken dat de Peel bij uitstek het gebied is waar met samenwerking veel mogelijk is. Samen… Read More

Akkerbouw en veehouderij samen op zoek naar oplossingen
Akkerbouw en veehouderij samen op zoek naar oplossingen

Akkerbouw en veehouderij samen op zoek naar oplossingen

In het streven om landbouw toekomstbestendig te maken heeft Minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) onder andere vijf experimenteergebieden voor kringlooplandbouw… Read More

Begeleiding en vergoeding voor nieuwe rotatieteelten
Begeleiding en vergoeding voor nieuwe rotatieteelten

Begeleiding en vergoeding voor nieuwe rotatieteelten

Boeren, proeftuinen, onderwijs, overheid en onderzoek bundelen de krachten en starten samen het innovatieve project Verbonden Peelproeftuinen voor Slimme Rotatieteelten. Meer boeren zijn welkom om aan… Read More

Bemiddeling experimenteerruimte in regelgeving
Bemiddeling experimenteerruimte in regelgeving

Bemiddeling experimenteerruimte in regelgeving

AgroProeftuin de Peel is gesprekspartner voor het ministerie van LNV, voor overleg over ontheffing van knellende regelgeving die innovatie in de weg staat. Read More

Netwerk en kennis
Netwerk en kennis

Netwerk en kennis

Een belangrijke rol van AgroProeftuin de Peel is het delen en ontwikkelen van kennis. Dat doen we met bijeenkomsten, publicaties en door personen en organisaties met elkaar in contact te brengen. Read More