Ondersteuning ondernemers via 'Samen Innoveren'

AgroProeftuin de Peel investeert in projecten van samenwerkende ondernemers om te komen tot nieuwe bedrijfssystemen die cruciaal zijn voor het realiseren van de landbouwtransitie-opgaven. We noemen deze vorm van ondersteuning: Samen Innoveren.

 

Een project komt in aanmerking voor 'samen innoveren'-financiering als het bijdraagt aan: ​ 

 • Landbouw duurzaamheidsdoelen bodemkwaliteit, waterkwaliteit, biodiversiteit en luchtkwaliteit​ 
 • Innovatie voor circulaire bedrijfssystemen​ 
 • Ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor de landbouw​ 
 • Teeltinnovaties zoals slimme gewasrotaties en toekomstbestendige teelten ​ 

​ 

Daarnaast gelden de volgende vereisten:​ 

 • Vraaggestuurd vanuit een of meerdere agrarisch ondernemer(s) 
 • Project komt ten goede aan agrarische mkb-ondernemingen 
 • Project wordt uitgevoerd in de regio Noordoost-Brabant 
 • Project is innovatief en draagt bij aan de doelstellingen van AgroProeftuin de Peel 
 • Project heeft een aantoonbaar en duurzaam economisch effect 
 • Project draagt bij aan versterking van samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid en wordt uitgevoerd door samenwerkingsverband van minimaal twee partners 
 • De opgedane kennis wordt gedeeld ten behoeve van ontwikkeling van duurzame landbouw 

Enkele van de voorwaarden

 • Per project kan een bijdrage van € 3.000 tot € 20.000​ worden aangevraagd. 
 • Projecten met een bijdrage van < € 10.000 hebben een doorlooptijd van maximaal 1 jaar, projecten met een bijdrage van > € 10.000 hebben een looptijd van maximaal 2 jaar. 
 • Kosten kunnen tot een maximum van 50% worden vergoed.  

Meer informatie
Wil je meer informatie of in aanmerking komen voor financiering 'Samen Innoveren' neem dan contact op met programmamanager Celine van Soest: c.vansoest@agrifoodcapital.nl.