Experimenteergebied

Bemiddeling experimenteerruimte in regelgeving

Minister Schouten van LNV heeft AgroProeftuin de Peel aangewezen als één van de vijf experimenteergebieden voor kringlooplandbouw. Dat betekent dat voor specifieke projecten ontheffing van regels mogelijk is, als die innovatie in de weg staan.

Experimenteerruimte

Deze zogenoemde experimenteerruimte is onderdeel van het Realisatieplan ‘Op weg naar nieuw perspectief’ van de minister.

Samen met initiatiefnemers (ondernemers en andere vernieuwers) werkt AgroProeftuin de Peel de cases uit. Zie ook het het artikel Ontheffing knellende regels stimuleert verduurzaming op deze site.

Heeft u vragen over experimenteerruimte of ideeën die experimenteerruimte vereisen? Neem dan contact op met innovatiemanager Ronald Luijkx.

  • e-mail r.luijkx@agrifoodcapital.nl
  • tel 06 10 14 27 00.

Link