Verduurzaming

Ontheffing knellende regels stimuleert verduurzaming

Aan ideeën voor verduurzaming in agro en food ontbreekt het niet. Alleen stuiten pioniers vaak op knellende regelgeving. AgroProeftuin de Peel maakt zich sterk voor tijdelijke ontheffingen om kringlooplandbouw mogelijk te maken.

Het bieden van experimenteerruimte is onderdeel van het Realisatieplan ‘Op weg naar nieuw perspectief’ van minister Schouten van LNV. “Het ministerie heeft ons gevraagd om aan te geven waar ondernemers in Noordoost-Brabant experimenteerruimte nodig hebben om de kringloop verder te sluiten. We zijn inmiddels met het ministerie en een aantal ondernemers in overleg over verschillende voorbeelden”, vertelt innovatiemanager Ronald Luijkx. De voorbeelden hebben te maken met de beperking van emissies uit stallen, het gebruik van tarragrond en organische reststromen voor bodemverbetering en de teelt van luzerne in de melkveehouderij.

Voor het beperken van emissies uit stallen is experimenteerruimte nodig omdat veehouders hun stal alleen mogen aanpassen na een ingrijpende vergunningenprocedure, stelt Luijkx. “Ontheffing is cruciaal voor pioniers die op kleine schaal in hun eigen stal willen experimenteren”, licht hij toe.


Organische 'afval' bruikbare grondstof

Bij tarragrond gaat het om regels voor afval. Tarragrond is grond die bij de oogst blijft plakken aan aardappelen en bieten. De wet classificeert dit als afval. De tarragrond is echter aarde met nutriënten die bruikbaar zijn voor de teelt van gewassen. De huidige regelgeving blokkeert echter het uitrijden van tarragrond op akkerland.
Ook voor de productie van bodemverbeteraars als bokashi is ontheffing van belemmerende regelgeving welkom. Bokashi ontstaat door fermentatie van organische reststromen. Boeren zouden hierin ook reststromen uit de regio kunnen verwerken. De huidige regelgeving bemoeilijkt echter het verwerken van externe reststromen op boerenbedrijven.


Ronald Luijkx:
“Ontheffing is cruciaal voor pioniers die op kleine schaal in hun eigen stal willen experimenteren."

Compost grinder

Luzerne

De toepassing van luzerne als voeding voor melkvee wordt geremd door de zogenoemde derogatieregeling. Veel veehouders maken gebruik van die regeling, omdat deze extra ruimte biedt voor de stikstobemesting (230 of 250 kg/ha in plaats van 170 kg). Voorwaarde voor de derogatie is dat tenminste 80 procent van de grond in gebruik is als blijvend grasland. “Veel veehouders hebben de overige 20 procent nodig voor snijmais. Dat willen ze niet opgeven omdat ze mais nodig hebben als bron van energie in de voeding. Luzerne is net als gras een eiwitbron voor koeien. Het is dus logischer om gras te vervangen door luzerne, maar dat past niet binnen de voorwaarden voor de derogatie. Dat is jammer want luzerne heeft goede eigenschappen. Het bindt stikstof uit de lucht en verbetert de bodemstructuur door de intensieve beworteling.”

 

Contact

Heeft u vragen over de experimenteerruimte of ideeën die experimenteerruimte vereisen? Neem dan contact op met innovatiemanager Ronald Luijkx.

  • e-mail r.luijkx@agrifoodcapital.nl
  • tel 06 10 14 27 00.

"Melkveehouders kiezen ervoor geen luzerne te telen omdat dit niet past binnen de voorwaarden voor de derogatie. Dat is jammer want luzerne heeft goede eigenschappen."

Luzerne