Proeflocatie zaaien

Grond beschikbaar voor experimenten in de praktijk

Grond beschikbaar voor experimenten in de praktijk
Op de proeflocatie aan de Middenpeelweg bij Odiliapeel is grond beschikbaar waarop ondernemers kunnen experimenteren met nieuwe gewassen en teelten.
 

Op dit moment voeren pioniers 16 verschillende proeven uit op de centrale proeflocatie. 

AgroProeftuin de Peel stelt de proefpercelen beschikbaar, de HAS Green Academy biedt begeleiding bij de proeven en er worden metingen uitgevoerd gericht op:

  • Nitraatuitspoeling: in bodemmonsters wordt het nitraatoverschot gemeten voor en na het groeiseizoen
  • Totale stikstofbalans per proef & behandeling

 

Contact

Wil je een bijzonder gewas of een alternatieve teeltmethode uitproberen of iets nieuws laten zien in de praktijk? Voorstellen voor het teeltseizoen 2024 kunnen tot 1 februari 20243 ingediend worden. Neem hiervoor contact op met innovatiemanager Ronald Luijkx (r.luijkx@agrifoodcapital.nl). Hij denkt graag met je mee. 

 

Strokenteelt graan mais
Mengteelt mais en zonnebloemen