Proeflocatie zaaien

Grond beschikbaar voor experimenten in de praktijk

Grond beschikbaar voor experimenten in de praktijk
Op de proeflocatie aan de Middenpeelweg bij Zeeland is grond beschikbaar waarop ondernemers kunnen experimenteren met nieuwe gewassen en teelten.
 

In 2020 voerden pioniers 16 verschillende proeven uit, waarvan 1 op een andere locatie. Ook in 2021 is weer ruimte beschikbaar. AgroProeftuin de Peel stelt proefpercelen beschik baar en HAS Hogeschool biedt begeleiding bij de proeven.

 

Contact

Wilt u een bijzonder gewas of een alternatieve teeltmethode uitproberen of iets nieuws laten zien in de praktijk? Neem dan contact op met innovatiemanager Ronald Luijkx (r.luijkx@agrifoodcapital.nl) of programma-ontwikkelaar Michiel Ytsma (m.ytsma@agrifoodcapital.nl).

 

Strokenteelt graan mais
Mengteelt mais en zonnebloemen