Proeflocatie zaaien

Grond beschikbaar voor experimenten in de praktijk

Grond beschikbaar voor experimenten in de praktijk
Op de proeflocatie aan de Middenpeelweg bij Odiliapeel zijn percelen beschikbaar voor proeven. Experimenten mogen één of meerdere jaren duren. Onder andere proeven met nieuwe gewassen zoals eiwitrijke gewassen en biobased producten en proeven met nieuwe /alternatieve teeltmethoden gericht op vergroten biodiversiteit, bodemverbetering en natuurlijke gewasbescherming, zijn welkom.

AgroProeftuin de Peel beschikt over 16 percelen op in totaal 35 hectare in Zeeland (NB). Agrarische ondernemers zijn welkom om hier zelf een proef op zo’n 2 hectare grond te starten en bedrijfsmatig te exploiteren. De pacht wordt door AgroProeftuin de Peel gecompenseerd.
De proeflocatie wordt mogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant en gemeente Maashorst.

Begeleiding en metingen

HAS Green Academy is betrokken bij de proeflocatie en biedt ondernemers begeleiding bij het ontwerp, monitoring en evaluatie van de proeven. Ook worden er Nmin-metingen uitgevoerd, onder andere voor nitraatuitspoeling en stikstofbalans.

Projectvoorstel
Dus: wil je een bijzonder gewas of een alternatieve teeltmethode uitproberen of iets nieuws laten zien in de praktijk? Zet dan je projectvoorstel op papier en stuur het in. Lees hier uit welke onderwerpen het projectvoorstel bestaat.

 

Voor 1 februari indienen

Voorstellen voor het teeltseizoen 2024 kunnen tot 1 februari 2024 schriftelijk ingediend worden bij AgroProeftuin de Peel, t.a.v. Peter van Iperen (innovatiemanager) via e-mail: info@petervaniperenadvies.nl. Voor vragen is hij bereikbaar op telefoonnummer: 06 – 24 62 72 42.

 

 

Strokenteelt graan mais
Mengteelt mais en zonnebloemen