Proeflocatie 2023: Biedt de teelt van vezelgewassen een duurzaam toekomstperspectief?

Naast dat op veld 3 van de proeflocatie miscanthus wordt geteeld door Bert Peters, staan hier nog vier vezelgewassen: sorghum, vlas, zonnekroon en vezelhennep. Gewassen waarvan bouwmaterialen gemaakt kunnen worden. In hoeverre bieden deze éénjarige en meerjarige vezelgewassen een rendabel perspectief voor boeren en bouwers? 

Vezelteelten zijn over het algemeen extensief van aard. Dat wil zeggen: een lage nutriëntenvraag, geschikt voor teelt op schrale en droge bodems (diepe worteling) en nauwelijks of geen gewasbeschermende middelen nodig. De meeste van deze gewassen hebben, afhankelijk van de bodemsoort, ook een groot bodemherstellend vermogen. Daarmee kunnen ze bij uitstek bijdragen aan bodem- en biodiversiteitshertstel en verbetering van de waterkwaliteit in landbouwgebieden met grote maatschappelijke opgaven. Vezelteelten bieden mogelijk een serieus alternatief aan melkveehouders in de zoektocht naar een duurzaam toekomstperspectief. 

Door de keten van boer naar bouw te sluiten, kunnen landbouwgebieden met grote maatschappelijke opgaven worden ingezet voor de productie van vezelgewassen waarmee op een duurzame wijze bouwproducten zijn te maken. Daarmee wordt niet alleen de úitstoot van stikstof gereduceerd; deze gewassen slaan ook vrijwel permanent koolstof op. Ook draagt verbouw van vezelgewassen bij aan de reductie van de uitspoeling van schadelijke stoffen (nitraat en chemische gewasbestrijding) naar water.
 

Plantpaspoort Vezelgewassen

 

teelten vezelgewassen.png
 

Bijzonderheden

Thema: Bodemverbetering
Aanvrager: Bert Peters, boomkwekerij Meerstraat
In samenwerking met: Jarko Koekoek, EppoTimmerConsultancy, Building Balance, Green Inclusive, Peter Schreurs, Agrifirm 
Financiering: grond beschikbaar gesteld door AgroProeftuin de Peel
Looptijd: 2023 - 2025 (voor meerjarige gewassen miscanthus en zonnekroon)
Locatie: proeflocatie Zeeland