Alternatieve teeltmethode Miscanthus moet opkomst verbeteren 

Boomkweker Bert Peters teelt miscanthus op de proeflocatie. Na ervaringen op eigen land met zeer diverse opkomstpercentages na het poten van rhizomen (wortelstokken), wil hij nu testen of uitgangsmateriaal gekweekt in pot betere resultaten geeft. 


Miscanthus Giganteus is een grasachtig gewas met een enorme groeipotentie. Het gewas is in opkomst in Nederland. Enerzijds door de toenemende vraag naar circulaire producten, zoals bouwmaterialen. Anderzijds omdat de teelt van meerjarige vezelgewassen mogelijk een alternatief is voor de overgangsgebieden tussen Natura2000- en landbouwgebieden.

Groot voordeel is dat de teelt minimaal belastend is voor de bodem. Na het eerste teeltjaar is geen onkruidbestrijding of bemesting noodzakelijk. Daarnaast blijft het gewas meerdere jaren staan waardoor de bodem niet wordt bewerkt en het bodemleven dus niet wordt verstoord. Door wortelgroei en afvallend blad neemt het organisch stofgehalte en het vastleggen van CO2 in de bodem toe. 

Legio toepassingen
Miscanthus kan vanaf het tweede jaar worden geoogst. Het stro heeft vele toepassingsmogelijkheden zoals brandstof voor kachels of energiecentrales, grondstof voor bio-based bouwmaterialen en mulch voor planten. Peters gebruikt de  gehakselde Miscanthus van containers (potten) met sierplanten om de groei van onkruid te voorkomen. Ook is hij betrokken bij een proef om veen in potgrond (gedeeltelijk) te vervangen door Miscanthus.

Te verwachten resultaten

  • Een vergelijking in het opkomstresultaat tussen de aanplant van rhizomen en gebruik van potten.
  • Een kostprijsvergelijking tussen aanplant rhizomen en gebruik van potten. 
  • Een toenemende hoeveelheid geoogst product. Bij 4 tot 5 jaar is de theoretische opbrengst 15 tot 18 ton ds per hectare. 
  • Een vergelijking in opbrengst tussen de aanplant van rhizome en het gebruik van potten. 

 

Plantpaspoort Miscanthus

 

 

miscanthus.jpg

 

Bijzonderheden

Thema: Bodemverbetering
Aanvrager: Bert Peters, boomkwekerij Meerstraat
In samenwerking met: Simon Peters (4e jaars HAS-student) en Lucas Peters (Masterstudent Wageningen University & Research)
Financiering: grond beschikbaar gesteld door AgroProeftuin de Peel
Looptijd: 2023 - 2025
Locatie: proeflocatie Zeeland