Uitdagingen leiden tot nieuwe teelten en methoden op de proeflocatie 


Het nieuwe seizoen van de proeflocatie AgroProeftuin de Peel is gestart met veel nieuwe gewassen zoals eiwitrijke gewassen, vezelgewassen en vernieuwende teeltmethoden. In totaal zijn er zestien teeltproeven door boeren aangelegd. 

Het zijn teelten die boeren de mogelijkheid geven te ervaren hoe maatschappelijke vragen zijn te vullen en wat ze doen met het eigen verdienmodel. Bijvoorbeeld de teelt van eiwitrijke gewassen. Leidt de vraag naar meer plantaardige eiwitten voor humane consumptie ook tot verbetering van bodem en waterkwaliteit? Of hoe is de teelt en afzet van vezelrijke rustgewassen te optimaliseren zodat een goed verdienmodel mogelijk is?

Grote uitdagingen
De uitdagingen zijn groot. En juist daarom schuwen de betrokken boeren het niet om compleet nieuwe teelten of teeltmethoden op de proeflocatie uit te proberen. Zoals de teelt van zwarte en witte bonen op zandgrond, winterwikke voor melkvee en vezelgewassen zoals sorghum en vlas als biobased materiaal.    

Vernieuwende teeltmethoden
Dit jaar worden in meerdere teelten bankerfields toegepast voor de luizenbestrijding. Een manier om minder gewasbeschermingsmiddelen te hoeven gebruiken. Ook strokenteelten van diverse gewassen moeten hieraan bijdragen en worden dus uitgetest. Verder zijn er diverse proeven met bemesting waaronder het gebruik van nieuwe stikstofbinder BlueN

Optimalisatie
Een aantal bekende teelten wordt met een aantal wijzigingen herhaald in 2023. Vooral om de opgedane kennis te gebruiken om teelten verder te optimaliseren. Zoals de combiteelt van mais en klimbonen van melkveehouder Hol of de combiteelt van tarwe en voedererwten van John Melis.