Proeflocatie 2023: Bemestingsproeven in veldbonenteelt 

Pedro van der Ven teelt voor het tweede jaar op rij veldbonen. Nieuw in 2023 is dat hij de stikstofbinder BlueN inzet en vergelijkt met de werking van rundveemest. Daarnaast gaat hij met de ervaringen van vorig jaar, ook op eigen percelen veldbonen telen. Het gewas gebruikt hij als ruwvoer voor melkvee. 

Veldbonen zijn vlinderbloemigen en binden stikstof uit de lucht in de bodem. Daarmee is het een goed rotatiegewas in een bouwplan met meer intensieve gewassen zoals mais. Als ruwvoer kunnen veldbonen een deel van de soja vervangen dat in het rantsoen van melkvee zit. 

Opzet van de proef
Van der Ven onderzoekt of BlueN meeropbrengst geeft ten opzicht van rudnveemest met als doel het nitraatresidu verminderen. Daarvoor richt hij het proefveld in met vier stroken met verschillende bemestingshoeveelheden: geen mest, geen mest maar wel BlueN, mest en BlueN en een strook met alleen mest. 

Einde van het seizoen wordt niet alleen de opbrengst van veldbonen gemeten, maar ook het nitraatresidu.
Na de oogst wordt een nog nader te bepalen voedergewas gezaaid. 


Plantpaspoort Veldbonen voor ruwvoer

 

Veldbonen hand czav 80010.jpg

Bijzonderheden

Thema: Eiwit van eigen bodem
Aanvrager: Maatschap Van der Ven
In samenwerking met: Tim van Summeren van CZAV
Financiering: grond beschikbaar gesteld door AgroProeftuin de Peel
Looptijd: 2023
Locatie: proeflocatie Zeeland