Vezelhennep als duurzaam rustgewas; mogelijke aanwinst bouwplan

Rovabo in Haps zoekt een duurzaam rustgewas dat goed past in het huidige bouwplan. Het bedrijf doet een proef met vezelhennep op klei en op zand (proeflocatie AgroProeftuin de Peel). 

Rovabo heeft een biologische vollegrondsgroentetak en een akkerbouwtak. Het rustgewas moet zonder chemische gewasbescherming, kunstmest en beregening kunnen. Belangrijker nog is dat het gewas nitraatuitspoeling voorkomt en zorgt voor structuurverbetering door een goed doorwortelde bodem. 

Het plan is na de vezelhennep een groenbemester of gerst te telen. Deze gewassen kunnen de bodem maximaal ontwikkelen en de resterende mineralen opnemen. 

Verwacht resultaat 

  • Succesvolle teelt met alleen mechanische onkruidbestrijding.
  • Succesvolle teelt zonder kunstmest en beregening.
  • Passend rustgewas binnen huidige bouwplan en bedrijfsvoering. 
  • Betere bodemkwaliteit.
  • Meer telers die vezelhennep opnemen in het bouwplan.

Doel is om de vezelhennep als isolatiemateriaal voor de bouw af te zetten. Tevens legt hennep CO2 vast tijdens de teelt en in het gebruik als bouwmateriaal. Deze CO2-reductie is in carbon credits vastgelegd. 
 

Plantpaspoort Vezelhennep


vezelhennep.JPG
 

Bijzonderheden