Experimenteergebied

Zaaigeldregeling voor agrarisch ondernemers gesloten

Agrarische ondernemers en andere vernieuwers in Noordoost-Brabant die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, konden in aanmerking komen voor ‘zaaigeld’. Deze regeling is gesloten. Nieuwe projecten kunnen niet meer worden ingediend.
Binnenkort volgt informatie over hoe AgroProeftuin de Peel agrarisch ondernemers blijft ondersteunen; via netwerk, kennis, grond en financieel. 

 

Projecten zaaigeldregeling

De zaaigeldregeling van AgroProeftuin de Peel heeft vele agrarisch ondernemers verder geholpen in hun traject naar verduurzaming van het bedrijf. Lees hier om welke projecten het gaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Celine van Soest, programma-coördinator AgroProeftuin de Peel, e-mail c.vansoest@agrifoodcapital.nl.