Zijn zwarte en witte bonen succesvol te telen op zandgrond?

In Nederland wordt sinds enkele jaren geprobeerd om witte en zwarte bonen te telen bestemd voor de afzet van plantaardige eiwitten. Dit is slechts nog kleinschalig op Zeeuwse kleigrond gedaan. Er is vraag naar plantaardige eiwitten voor humane consumptie. Telers Chiel en Jan de Haas willen samen met CZAV testen of witte en zwarte bonen ook op zandgrond kunnen groeien.

Het plan is om één ha witte bonen en één ha zwarte bonen te telen. De uitdaging zit in wat de maximale opbrengst zal zijn en of het gewas goed is te oogsten. Al met al zijn de telers benieuwd of dit innovatieve gewas interessant kan zijn op zandgronden.

 

Plantpaspoort: witte en zwarte bonen
 

witte en zwarte bonen.jpg

 

Bijzonderheden