BlueN maakt van mais een interessante stikstofbinder

Melkveehouder Rick van der Horst start een proef op de proeflocatie met stikstofbinder BlueN in mais. Hiermee is een deel van de traditionele bemesting te vervangen. 

BlueN is innovatieve stikstofbemester dat in 2023 op de markt kwam. Het middel stelt gewassen in staat om op een natuurlijke wijze stikstof uit de lucht in de plant te binden. 
"Met deze proef willen we onder de toegestane dierlijke gebruiksnorm bemesten, waarbij we een gedeelte van het veld met BlueN willen behandelen.

Kansen
De maisteelt staat onder druk, met name op droogtegevoelige en uitspoelingsgevoelige gronden. Met het wegvallen van derogatie krijgen melkveehouders minder plaatsingsruimte voor dierlijke mest. "Als we met BlueN in de maisteelt met een lagere bemestingsgift kunnen volstaan, kan ik de dierlijke mest met name gebruiken op de graslanden. Hier is het uitspoelingrisico minder aan de orde."

Verwacht resultaat

De uitdaging zit in het opzoeken van de onderkant van de bemestingsnorm in combinatie van het juiste moment van het toedienen van de BlueN. "We verwachten dat het gewas direct na toepassing van de BlueN extra kwetsbaar is. Later in het groeiseizoen zou het gewas met de BlueN juist beter tegen een stootje moeten kunnen. Dan is de plant minder afhankelijk van de opname uit de grond. BlueN blijft namelijk ook werken bij te droge of te natte omstandigheden als de stikstoflevering via de wortel niet optimaal is."


Plantpaspoort Mais met BlueN
 

Schermafbeelding 2021-11-02 om 13.07.53_MAIS.png
 

Bijzonderheden