open dag 2022

Netwerk en kennis

Netwerk en kennis
Naast het faciliteren van innovatie met financiële ondersteuning of met grond voor veldproeven, is een belangrijke functie het delen en ontwikkelen van kennis. Dat doen we bijvoorbeeld door het publiceren van resultaten van projecten en experimenten en door personen en organisaties met elkaar in contact te brengen. AgroProeftuin de Peel heeft daarvoor een netwerk met ondernemingen, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, etc. 

 

 

Activiteiten 2023

Om kennis te delen en ons netwerk te vergroten, organiseren we regelmatig bijeenkomsten, ondere andere op onze proeflocatie in Zeeland. Voor 2023 staan interessante bijeenkomsten en evenementen op de agenda. 

 

JULI 2023 : OPEN DAG AGROPROEFTUIN DE PEEL

Elke jaar organiseren wij een open dag op de proeflocatie waar agrarische ondernemers met interesse voor kringlooplandbouw terecht kunnen voor inspiratie, expertise en ondersteuning. Ondernemers uit de proeftuin leiden geinteresseerden rond en vertellen over de ervaringen en resultaten van hun teelten. Via onze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van deze dag. 

 

RONDJE LANGS DE VELDEN MET DEELNEMERS ONDERLING

Zo'n twee keer per jaar komen de ondernemers die actief zijn in de proeftuin samen op de proeflocatie. Het doel van deze bijeenkomsten is elkaar beter leren kennen, het uitwisselen van ervaringen en kijken waar betrokkenen elkaar onderling kunnen helpen. Dit levert vaak vruchtbare inzichten en samenwerkingen op. 

 

Heb jij een idee?

Heb jij een idee en zoek je ondersteuning voor de start? Of heb je een project dat een duwtje in rug kan gebruiken? Neem dan contact op met innovatiemanager Ronald Luijkx (r.luijkx@agrifoodcapital.nl).
Heb jij een idee of interesse in een van de bijeenkomsten? Neem dan contact op met programma-coördinator Celine van Soest (c.vansoest@agrifoodcapital.nl).