open dag 2022

Netwerk en kennis

Netwerk en kennis
Naast het faciliteren van innovatie met financiële ondersteuning of met grond voor veldproeven, is een belangrijke functie het delen en ontwikkelen van kennis. Dat doen we bijvoorbeeld door het publiceren van resultaten van projecten en experimenten en door personen en organisaties met elkaar in contact te brengen. AgroProeftuin de Peel heeft daarvoor een netwerk met ondernemingen, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, etc. 

 

 

Activiteiten 2022

Om kennis te delen en ons netwerk te vergroten, organiseren we regelmatig bijeenkomsten op onze proeflocatie. Voor het komende jaar staan interessante events op de agenda. 

 

25 NOVEMBER: RESULTATENDAG AGROPROEFTUIN DE PEEL

AgroProeftuin de Peel organiseert een bijeenkomst waar de resultaten van een aantal van de ondersteunde projecten worden gepresenteerd. Projecthouders en andere geïnteresseerden zijn welkom. Via onze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van deze bijeenkomst. 

 

15 JULI: OPEN DAG AGROPROEFTUIN DE PEEL

Elke jaar organiseren wij een open dag op de proeflocatie waar agrarische ondernemers met interesse voor kringlooplandbouw terecht kunnen voor inspiratie, expertise en ondersteuning. Ondernemers uit de proeftuin leiden geinteresseerden rond en vertellen over de ervaringen en resultaten van hun teelten. Noteer alvast 15 juli in de agenda. Via onze nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van deze dag. 

 

THEMADAGEN: BOEREN MET KENNIS

Werken aan nieuwe experimenten voor je eigen bedrijf

Heel veel boeren zijn op zoek naar nieuwe manieren van voedsel produceren. Een lastige, maar broodnodige zoektocht. De vraag is: gaat de sector zelf bepalen hoe we onze toekomst vormgeven, of gaat het beleid dat doen? Wij geloven in het heft in eigen handen nemen, pro-actief zijn en laten zien dat boeren de oplossingen zelf hebben. Daarom organiseert AgroProeftuin de Peel 4 themadagen voor en door boeren waarin we werken aan nieuwe experimenten voor het eigen boerenbedrijf. Wij ondersteunen deze nieuwe experimenten vervolgens met zaaigeld, projectsubsidie, netwerk of grond.

Kansrijke adviezen

Tijdens vier vrijdagmiddagen duiken we in grote, urgente thema’s van dit moment: hoe data & tech kunnen helpen, bodemverbeteringeiwit van eigen bodem en hoe je duurzaam kunt verdienen. Je hoort uit eerste hand de resultaten van andere praktijkproeven, krijgt een kijkje in de keuken bij collega’s, krijgt kansrijke adviezen aangereikt en gaat met elkaar aan de slag om van vraagstukken uit eigen bedrijf praktische, uitvoerbare experimenten te maken.

Doel

Doel van deze dagen is om nieuwe proeven en experimenten op te starten. Dat kan op individueel bedrijfsniveau zijn, of in samenwerking met andere partijen. AgroProeftuin de Peel heeft hiervoor instrumenten beschikbaar om jouw proef of onderzoek tot wasdom te brengen. Ook denken we mee over de begeleiding van je proeven. Op de vierde en laatste dag treffen alle deelnemers elkaar om hun proefopzet en het verdienmodel aan te scherpen.

 

De themadagen:

18 februari: Het hele jaar groen met data & tech 

25 februari: Bodemverbetering 

18 maart: Eiwit voor veevoer van eigen bodem

15 april: Duurzaam verdienen als boer voor de toekomst


PartnersLouis Bolk, HAS, Praktijkcentrum voor Precisielandbouw, Caring Farmers, ZLTO & WUR 

 

RONDJE LANGS DE VELDEN MET DEELNEMERS ONDERLING

Zo'n twee keer per jaar komen de ondernemers die actief zijn in de proeftuin samen op de proeflocatie. Het doel van deze bijeenkomsten is elkaar beter leren kennen, het uitwisselen van ervaringen en kijken waar betrokkenen elkaar onderling kunnen helpen. Dit levert vaak vruchtbare inzichten en samenwerkingen op. 

 

Heb jij een idee?

Heb jij een idee en zoek je ondersteuning voor de start? Of heb je een project dat een duwtje in rug kan gebruiken? Neem dan contact op met innovatiemanager Ronald Luijkx (r.luijkx@agrifoodcapital.nl) of programma-ontwikkelaar Michiel Ytsma (m.ytsma@agrifoodcapital.nl).
Heb jij een idee of interesse in een van de bijeenkomsten? Neem dan contact op met programma-coördinator Celine van Soest (c.vansoest@agrifoodcapital.nl).

 

Themadagen boeren met kennis

Voor wie:

  • Loonwerkers
  • Toekomstige opvolgers
  •  Akkerbouwers
  • Tuinders
  • Veehouders

 

Wat leveren deze themadagen op voor agrarische ondernemers:

  • Helderheid over welke data & tech relevant zijn voor jouw op te lossen vraagstuk
  • Inzicht in het voorkomen van uitspoeling, koolstofopslag & verminderen van verdichting
  • Inzicht in succesvolle eiwitteelten van eigen bodem
  • Een proefopzet voor je eigen bedrijf
  • Een nuttige en praktijkgerichte middag met collega-boeren

 

Terugblikken en presentaties

Wilt u de terugblikken en presentaties van deze themadagen ontvangen? Stuur dan een mail