Samenwerkende veehouders willen eerste groengas hub in de Peel

In Oploo en Westerbeek willen negen vee- en varkenshouders een groengas hub realiseren. Dit houdt in dat op elk erf een mono-mestvergister komt en dat deze vergisters via een biogasleiding aan elkaar verbonden worden. Het biogas wordt vervolgens in één centrale installatie opgewaardeerd tot groengas en geleverd aan het reguliere gasnet. 

Het produceren van groengas uit mest levert een bijdrage aan de regionale energievoorziening én een reductie van de methaanuitstoot. Voor de deelnemende veehouders zijn er neveninkomsten en verbetert het verdienmodel van het bedrijf. Zowel financieel als qua duurzaamheid.
Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om via een (mobiele) stikfstofstripper de ammoniakverliezen(stikstof) die optreden in de stal en bij het uitrijden van mest verder te reduceren en de stikstof terug te winnen. Daarmee leveren deze bedrijven een bijdrage in het reduceren van stikstofverliezen naar de lucht en het verminderen van de stikstofdepositie. De meerwaarde van het stikstofstrippen is dat de afgevangen ammoniak omgezet wordt in een groene vervanger voor de fossiele kunstmest.


Bijzonderheden

  • Thema: Data & tech
  • Aanvrager: Verstraten Landbouwbedrijf BV
  • Samenwerking met: oa met Familie Wientjes, Schipperspeel
  • Financiering: Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant
  • Subsidie: € 47.000,-
  • Looptijd: 12 maanden tot 31-08-2023
  • Locatie: Westerbeek en Oploo

 

Publiciteit

Boeren in Land van Cuijk hebben een oplossing

 

Groengas hub