New Gen Digester

De New Gen Digester is een mestvergister die door middel van voor- en nabehandeling van mest met een specifiek algenextract hernieuwbaar gas produceert. Quimpex doet samen met twee melkveehouderijen onderzoek naar de technische toepassing en business case van dit innovatieve systeem. Op basis van de uitkomsten wordt een prototype ontwikkeld.

 

Bijzonderheden

  • Thema: Data & tech
  • Aanvrager: Quimpex
  • Financiering: Regeling Economie en Innovatie (E&I),voorganger Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant
  • Subsidie: € 50.900,-
  • Looptijd: 2020
  • Locatie: Loosbroek