Sla in de vollegrond met de wiedrobot onkruidvrij houden

Kan een autonome wiedrobot, zoals de Naïo Orio, een open veld slagewas gedurende het teeltseizoen onkruidvrij houden? En welke optimalisaties aan de robot zijn daarvoor nodig?

Tijdens de robotiseringsdagen van Delphy in 2021 zijn verschillende robots ‘praktijkrijp’ bevonden. In dit project worden deze voor het eerst ingezet in de praktijk gedurende het hele teeltseizoen. Doel is om percelen onkruidvrij te houden. Deze nieuwe techniek kan in de toekomst bijdragen aan het oplossen van arbeidsproblematiek op boerenbedrijven, het verminderen van het gebruik van herbiciden en het verminderen van risico op bodemverdichting door het veelvuldig berijden en bewerken van het land door zware machines. De techniek past hiermee prima in het concept van ‘kringlooplandbouw’.

 

De volgende resultaten worden verwacht in het project:

  • Primeur in toepassing van autonome landbouwrobots in Noordoost-Brabant voor het onkruidvrij houden van vollegrondsslateelt gedurende het gehele teeltseizoen.
  • Optimalisatie van het gebruik van autonome landbouwrobots in vollegrondsslateelt.
  • Aantonen van de toegevoegde waarde van landbouwrobots voor het verminderen van het gebruik van herbiciden.
  • Aantonen van de toegevoegde waarde van landbouwrobots voor het verminderen van arbeidsproblematiek op agrarische bedrijven.
  • Bewustwording onder agrariërs creëren dat autonome landbouwrobots klaar zijn om in de Noordoost-Brabantse landbouwpraktijk te worden toegepast.

 

Bijzonderheden

 

Testen wiedrobot in sla