Winnen zonder verliezen

Melkveebedrijf VOF Schipperspeel onderzoekt hoe de uitstoot van stikstof kan worden verminderd door ammoniak af te vangen voordat deze vervluchtigt. Hiervoor wordt een kleine stripper gebruikt, die stikstof opvangt. Met sensoren wordt gevolgd hoe de stikstofemissie verandert. Dit project draagt bij aan de kennis over bemestings- en managementmaatregelen die kunnen worden genomen voor het verlagen van de stikstofuitstoot.

 

Bijzonderheden