Akkerbouw en veehouderij: goede bodem voor goed gewas

In de PAVEx-pilot werken melkveehouderij Wientjes en akkerbouwer/ varkenshouder Peters samen aan optimale mestbenutting en gewasrotatie, met focus op een goede bodem voor een goed gewas en beheersing van de nitraatuitspoeling en ammoniakemissie.

Dunne digestaat uit de mestvergister wordt ‘gestript’, zodat ammonium stikstof (ammoniak uitstoot bij toepassing) sterk wordt gereduceerd. De pilot richt zich op het optimaal inzetten van deze meststof in drie gewassen: aardappelen, bieten en mais. Vanuit de gewasbehoefte van deze gewassen wordt de nieuwe meststof toegepast, naast controlevelden met standaard drijfmest bemesting. De verwachting is dat er minder ammoniak vrijkomt bij het uitrijden en dat er minder uitspoeling zal plaatsvinden, met behoud van gewasproductie. De pilots worden begeleid door WUR Open Teelten, zowel voor het ontwerp, de metingen als de rapportage van de resultaten.

In 2021 is deze pilot van start gegaan, momenteel wordt er hard gewerkt om de vervolgpilot voor 2022 te ontwerpen.

Bekijk hier de film over de samenwerking tussen melkveehouderij Wientjes en akkerbouwbedrijf Peters. 

Lees hier meer over de landelijke PAVEx-pilots samenwerking Akkerbouw en Veehouderij.

 

PAvex de peel.JPG

 

 

Melkveehouder Teun Wientjes en akkerbouwer Bart Peters vertellen over hun samenwerking. Brigitte Kroonen van WUR Open Teelten Vredepeel licht het project toe. 
Projectleider Martijn Buijsse vertelt hoe akkerbouwers en veetelers in Noordoost-Brabant gaan samenwerken.