Economiemodule slimme stal

DLV Advies ontwikkelt samen met varkenshouderij Van der Biezen een applicatie ter uitbreiding van het concept Slimme Stal. Data over stalklimaat, slachtresultaten en technische productieresultaten worden automatisch geanalyseerd en vertaald tot relevante informatie om de veehouder inzicht te geven. Dit resulteert in verbetering van het stalklimaat, dierenwelzijn, voedselkwaliteit en daardoor economisch rendement.

 

Bijzonderheden

  • Thema: Data & tech
  • Aanvrager: DLV Advies & Resultaat Uden
  • Samenwerking met: Varkensbedrijf Van der Biezen
  • Financiering: Regeling Economie en Innovatie (E&I),voorganger Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant
  • Subsidie: € 46.200,-
  • Looptijd: 2020
  • Locatie: Uden
Varkens