Duurzaam water- en nutriëntengebruik

In dit project wordt onderzocht hoe je in de biologische aardappelteelt goede opbrengsten verkrijgt met optimaal gebruik van water en voedingsstoffen. Met een alternatieve methode van beregenen wordt het vocht direct bij de wortel aangebracht en blijft het blad droog. De verwachting is dat de plant op deze manier de voedingsstoffen beter opneemt en minder gevoelig is voor ziekten. Dit project monitort het effect van deze methode op de oogst en onderzoekt of het interessant is om deze methode op grotere schaal toe te passen in de biologische aardappelteelt.  

 

Bijzonderheden

biologische aardappelteelt