Veldbonen

Slimme gewasrotaties

Slimme gewasrotaties

Lupine, veldbonen of andere eiwitrijke gewassen. Het zijn gewassen die steeds vaker te zien zijn in de Peel. Enerzijds als nieuw verdienmodel voor boerenbedrijven. Anderzijds omdat slimme rotaties van reguliere gewassen aangevuld kunnen worden met deze nieuwe teelten. Gewasrotaties waarmee de bodem- en waterkwaliteit kunnen verbeteren. Slimme gewasrotaties met nieuwe teelten: goed voor boer, bodem en water!

 

Telersgroepen onderzoeken samen met LLTB, AgroProeftuin de Peel en Innovatiehuis de Peel in het project 'Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten' deze nieuwe eiwitrijke gewassen. Teelten die een aanvulling zijn op de bestaande bouwplannen, waarmee een betere vruchtwisseling mogelijk is en die op termijn economisch rendabeler zijn.

 

De vorderingen van het project zijn te volgen op www.slimmegewasrotaties.nl