Veldbonen

Slimme gewasrotaties

Slimme gewasrotaties

Nitraatuitspoeling, biodiversiteit, kringlooplandbouw en behoud van een gezonde bodem zijn onderwerpen waar veel van boeren wordt verwacht. Als antwoord hierop onderzoeken boeren samen met LLTB, AgroProeftuin de Peel en Innovatiehuis de Peel naar nieuwe teelten. Teelten die een aanvulling zijn op de bestaande bouwplannen, waarmee een betere vruchtwissling mogelijk is en die op termijn economisch rendabeler zijn.

Lupineteelt voor humane consumptie
Lupineteelt voor humane consumptie

Lupineteelt voor humane consumptie

Lupine is een vlinderbloemige plant, die goed  is voor de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit. Daarnaast is de lupineboon zeer eiwitrijk en biedt deze vele mogelijkheden voor humane consumptie. Het… Lees meer