Verbonden Peelproeftuinen

Slimme gewasrotaties met lupine of veldbonen voor een gezond perspectief 

Lupine, veldbonen of andere eiwitrijke gewassen. Het zijn gewassen die steeds vaker te zien zijn in de Peel. Enerzijds als nieuw verdienmodel voor boerenbedrijven. Anderzijds omdat slimme rotaties van reguliere gewassen aangevuld kunnen worden met deze nieuwe teelten. Gewasrotaties waarmee de bodem- en waterkwaliteit kunnen verbeteren. Slimme gewasrotaties met nieuwe teelten: goed voor boer, bodem en water!

LLTB, Innovatiehuis de Peel en AgroProeftuin de Peel werken samen in het project Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten. Met als doel om met slimme gewasrotaties te werken aan een gezond perspectief voor de agrariërs in de Peel.

 

Mogelijke voordelen van nieuwe teelten

 • Een ruimere en efficiëntere vruchtwisseling door een meer divers bouwplan
 • Een betere bodemkwaliteit met meer organische stof en betere stikstofbinding
 • Minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest
 • Een betere waterkwaliteit door minder uitspoeling van nitraat
 • Nieuwe verdienmodellen door de groeiende vraag naar plantaardig eiwitten voor mens en dier.


Telersgroepen

Wil jij ervaring opdoen met nieuwe, perspectiefvolle gewasrotaties en ben jij een nieuwsgierige, toekomstgerichte teler? Dan kun je meedoen met de telersgroepen lupine, veldbonen of rotatieteelten. 

Gewasgroep Lupine 

Gewasgroep Veldboon 

Telersgroep Rotatieteelten


Meedoen?

Meedoen in een telersgroep betekent:

 • Kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s 
 • Teeltvergoeding per hectare
 • Budget voor activiteiten telergroep 
 • Ondersteuning door diverse kennisinstellingen
 • Dataverzameling voor verdere teeltoptimalisatie

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier aan de rechterkant.


Unieke samenwerking 

Uniek in het project Verbonden Peelproeftuinen is de samenwerking tussen de regio’s Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. Deze samenwerking moet leiden tot een innovatienetwerk dat boeren inhoudelijk ondersteunt bij hun activiteiten in dit project. De volgende partijen zijn betrokken:

 • LLTB
 • innovatiehuis de Peel
 • AgroProeftuin de Peel
 • WUR | Open Teelten proefbedrijf Vredepeel
 • Platform Nieuwe Teelten Limburg
 • Praktijkcentrum voor Precisielandbouw
 • Regio Noord-Limburg
 • ZLTO
 • HAS Green Academy
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Limburg

De samenwerking wordt financieel ondersteund door het IBP Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden. Hierin zijn het Rijk, de provincies Limburg en Noord-Brabant, waterschappen Aa & Maas en Limburg en de gemeenten uit Noord Limburg, Noordoost- & Zuidoost-Brabant vertegenwoordigd. 


Meer informatie

Vragen of meer informatie nodig? Neem dan contact op met een van de drie betrokken organisaties:

AgroProeftuin de Peel:
Ellen Kusters, 06 46 34 75 30 of ellen.kusters@agriconnection.com

Innovatiehuis de Peel:
Marieke van Beers, 06 83 54 23 28 of mariekevanbeers@innovatiehuisdepeel.nl

LLTB:
Patrick Lemmens, 06 22 69 32 73 of plemmens@lltb.nl


In het nieuws

Samenwerkende regio's in project Verbonden Peelproeftuinen

Kaartje Verbonden Peelproeftuinen

 

Alle partners binnen project Verbonden Peelproeftuinen

Slimme gewasrotaties

Interesse in slimme gewasrotaties?

Meld je aan via het onderstaande formulier en AgroProeftuin de Peel neemt zsm contact op. 

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Flyer Verbonden Peelproeftuinen

Folder slimme gewasrotaties