Onkruidbeheersing in lupine is een uitdaging

Onkruidbeheersing in lupine is een grote uitdaging, volgens teler en boomkweker Bert Peters in Heeswijk-Dinther. “Waar we vorig jaar weinig last van onkruid in de lupine hadden, hadden we dat dit teeltseizoen des te meer.”


“Zo is de oogst van onze zomerlupine vervuild met onkruidzaden en nachtschadebolletjes”, vertelt Peters. De bolletjes knappen open en het sap zorgt voor verkleuringen op de bonen. Hierdoor is verkoop als gehele boon niet mogelijk.” Hij wil de bonen schonen. Dat kost echter extra tijd en geld. “Plus dat we nog moeten uitvinden hoe we gemakkelijk en effectief kunnen schonen. Daar gaan we de komende tijd mee experimenteren.”

Mager lupinejaar
Overigens was het hele lupineteeltseizoen uitdagend. Door het koude voorjaar kon er pas laat gezaaid worden. De penwortels van de lupine zijn onvoldoende ontwikkeld. Samen met de hoge onkruiddruk, leverde dit een mager lupinejaar op.

Wiedeg en schoffel
Ondanks de tegenslagen, heeft Peters half september één hectare winterlupine ingezaaid. Wit bloeiende zoete lupinerassen: Orus en Magnus. “In dit perceel gaat onkruidbeheersing veel aandacht krijgen. Dit moeten we onder de knie krijgen, willen we in de toekomst succesvol lupine kunnen telen en oogsten.”
Peters is aangesloten bij LuPeel. “We hebben afgesproken lupines zonder gewasbeschermingsmiddelen te telen. Dus de onkruidbestrijding moet met wiedeg en schoffel gebeuren. Ook zaaidichtheid, gewasopkomst en de massaliteit van het gewas spelen een rol. Door telkens meer te optimaliseren, zetten we stappen.”

Effect bodem en water
Lupine in de winter telen, bevordert de bodemkwaliteit waar een volggewas weer van kan profiteren. N-min metingen moeten het positieve effect voor bodem en waterkwaliteit laten zien. Komend voorjaar organiseert Peters voor geïnteresseerden een open dag in zijn lupineveld.


Peters is lid van de telersgroep lupine binnen het project Verbonden Peelproeftuinen voor slimme rotatieteelten. De telersgroep onderzoekt hoe een nieuw gewas als lupine succesvol is te telen en waardevol is als rotatiegewas in een intensief bouwplan. Van belang is dat een dergelijke teelt goed is voor bodem, water én boer. Verbonden Peelproeftuinen is een initiatief van Innovatiehuis de Peel, AgroProeftuin de Peel en LLTB.