Gebiedssamenwerking

Gebiedssamenwerking

Gebiedssamenwerking

AgroProeftuin de Peel ondersteunt projecten die bijdragen aan kringlooplandbouw en leefbaarheid van het platteland. Projecten waar bedrijven en organisaties in het gebied samenwerken bij de uitvoering. Hieronder staat een overzicht van de projecten waar gebiedssamenwerking centraal staat. 

 

 

Regioproject de Margriet: transitie natuurinclusieve landbouw
Regioproject de Margriet: transitie natuurinclusieve landbouw

Regioproject de Margriet: transitie natuurinclusieve landbouw

Boeren die grond pachten in ‘de Margriet’ bij Helvoirt gaan aan de slag met de transitie naar een meer natuurinclusieve landbouw. Zij doen mee aan een project van de gemeente Haaren, in samenwerking… Read More

Groeien naar een sterk en gezond landschap en verdienmodel
Groeien naar een sterk en gezond landschap en verdienmodel

Groeien naar een sterk en gezond landschap en verdienmodel

Landdrift is een experimenteel initiatief die inzet op verandering van landgebruik in het buitengebied. Door functies als wonen, voedselproductie en nieuwe natuur aan elkaar te verbinden, wordt een… Read More

Positieve gezondheid: monitoring in buurten met veel veebedrijven
Positieve gezondheid: monitoring in buurten met veel veebedrijven

Positieve gezondheid: monitoring in buurten met veel veebedrijven

Project voor het ontwikkelen van een werkmethode en een monitoringsapp in 3 gemeenten, gericht op het verband tussen omgevingsfactoren en gezondheidsbeleving in buurten met veel veehouderijbedrijven. Read More

Smart village Sint Anthonis: Meetnetwerk luchtkwaliteit
Smart village Sint Anthonis: Meetnetwerk luchtkwaliteit

Smart village Sint Anthonis: Meetnetwerk luchtkwaliteit

De gemeente Sint Anthonis zet samen met de Vereniging Burgerwetenschappers Sint Anthonis en agrarische ondernemers een lokaal meetnetwerk op voor uitstoot ongewenste stoffen. Dit geeft inwoners… Read More

Pilot natte teelten: waterbeheer met verdienmodel
Pilot natte teelten: waterbeheer met verdienmodel

Pilot natte teelten: waterbeheer met verdienmodel

In project Pilot Natte teelten test waterschap Aa en Maas samen met partners methoden voor waterhuishouding met natte teelten. Daarbij is ook ruimte voor het uitwerken van verdienmodellen. Read More

Demo-locatie Peel Natuurdorpen: Heihorst Zeeland (NB)
Demo-locatie Peel Natuurdorpen: Heihorst Zeeland (NB)

Demo-locatie Peel Natuurdorpen: Heihorst Zeeland (NB)

Het Peel Natuurdorpen project draait om Landschapslandbouw. Boeren leggen nieuwe natuur aan op landbouwgrond; bossen, heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland (coulisselandschap). In… Read More