Groeien naar een sterk en gezond landschap en verdienmodel

Landdrift is een experimenteel initiatief dat een perspectief biedt voor verandering van landgebruik in het buitengebied. Door functiecombinaties op eenzelfde perceel mogelijk te maken, ontstaat er ruimte om over te stappen naar regeneratieve vormen van landgebruik met een verdienmodel.

 

Op de eerste Landdrift-locatie nabij Boerdonk worden de aanleg van nieuwe natuur, een aanpassing van de beekoever, natte teelten, een bosweide met kippen, strokenteelt van eenjarige gewassen en twaalf tijdelijke en zelfvoorzienende tiny houses samengevoegd.

Waardeverschil opvangen
De verwildering van landbouwgronden is momenteel geen haalbare businesscase. Dit komt doordat de economische waarde van grond is afgeleid van de bestemming die deze grond heeft. Een hectare land met een agrarische bestemming heeft bijvoorbeeld een economische waarde van €80.000, terwijl een hectare met een natuurbestemming een waarde van ongeveer €10.000 heeft. Door functiecombinaties (lees: meerdere bestemmingen) mogelijk te maken is het economische waardeverschil op te vangen.

Vergunningsaanvraag
De bijdrage van AgroProeftuin de Peel wordt ingezet voor het ontwikkelen van de eerste Landdrift-locatie. De gemeente Meierijstad en gemeente Laarbeek hebben een positief besluit afgegeven voor de verdere uitwerking van het plan richting vergunningsaanvraag. De vergunningsaanvraag moet voor het einde van 2023 zijn ingediend. Nadat de vergunning is verleend zal naar verwachting in 2024 gestart worden met de verwildering en (waar nodig) aanleg van het perceel.

 

project Boerdonk_Landdrift.JPG
 

 

Verwacht resultaat

 • De combinatie van de genoemde functies op één perceel levert een positieve bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelen, de landbouwopgave, de natuuropgave en de woonopgave, en biedt kansen voor de aanleg van een nieuw natuur-inclusief landschap.
 • Gezond land met een gezonde bodem. Na 10 jaar verhuizen de tijdelijke en zelfvoorzienende tiny houses naar een volgend perceel om ook daar opnieuw een regeneratieve vorm van landgebruik te realiseren.
 • Het perceel wordt (deels) toegankelijk voor omwonende en recreanten. 

 

Bijzonderheden

 • Thema: Gebiedssamenwerking
 • Aanvrager: Stichting Landdrift
 • Betrokken partners: 
  • Copijn Landschapsarchitecten – Landschapsarchitect met als taak ontwerp van het nieuwe perceel
  • Agron Advies – Adviesbureau met als taak het opstellen van de benodigde ruimtelijke onderbouwing voor de vergunning
 • Bijdrage: € 5.000,-
 • Financiering: Bijdragenregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant
 • Looptijd: 2023
 • Locatie: Boerdonk (Beekdal van de Aa; gemeente Meierijstad en Laarbeek)

 

koeienurine verwerken tot kunstmestvervanger