Strokenteelt mais en graan

Bodemverbetering

Bodemverbetering

Kringlooplandbouw draait om een gezonde en vruchtbare bodem. AgroProeftuin de Peel ondersteunt daarom projecten die bijdragen aan een gezonde bodem. Ondernemers en andere vernieuwers met goede ideeën of oplossingen krijgen de (financiële) ruimte om te pionieren. Hieronder staat een overzicht van alle projecten waarbij bodemverbetering centraal staat.

 

 

Ervaring op doen met de teelt, oogst en afzet van miscanthus
Ervaring op doen met de teelt, oogst en afzet van miscanthus

Ervaring op doen met de teelt, oogst en afzet van miscanthus

Miscanthus is een gewas dat in korte tijd veel organische stof en daarmee koolstof kan vastleggen in haar worstelstelsel en bovengrondse delen. De basis voor deze vastlegging is het gebruik van CO2… Lees meer

Efficiënte bemesting en beregening in de maisteelt
Efficiënte bemesting en beregening in de maisteelt

Efficiënte bemesting en beregening in de maisteelt

Hoe kunnen we een efficiënte beregening en een efficiënte bemesting inzetten waarbij de opbrengst van mais niet in het geding komt? Wellicht kan het inzetten van druppelirrigatie in combinatie met… Lees meer

Plaats-specifiek Bokashi-gebruik
Plaats-specifiek Bokashi-gebruik

Plaats-specifiek Bokashi-gebruik

In dit project wordt sloot- en bermmaaisel uit de directe omgeving, verwerkt tot bokashi en toegepast als bodemverbeteraar op een maïsperceel om de kwaliteit van de bodem te verhogen en de onkruiddruk… Lees meer

Duurzame verbetering bodemvruchtbaarheid
Duurzame verbetering bodemvruchtbaarheid

Duurzame verbetering bodemvruchtbaarheid

De bodem is de basis van de landbouw. Door intensief gebruik wordt onze bodem overbelast en is tevens minder bestand tegen slechte klimaatomstandigheden. In dit project produceren we een biologische… Lees meer

Bodemverbetering aardappelteelt met Micosat
Bodemverbetering aardappelteelt met Micosat

Bodemverbetering aardappelteelt met Micosat

Is het mogelijk in de aardappelteelt chemische middelen ter voorkoming van Rhizoctoia en schade door aaltjes te vervangen door het middel Micosat F? In een grootschalige proef wordt de werking van het… Lees meer

Akkerbouw en veehouderij samen op zoek naar oplossingen
Akkerbouw en veehouderij samen op zoek naar oplossingen

Akkerbouw en veehouderij samen op zoek naar oplossingen

In het streven om landbouw toekomstbestendig te maken heeft Minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) onder andere vijf experimenteergebieden voor kringlooplandbouw… Lees meer

Bodemverbetering met compost en insectensubstraat
Bodemverbetering met compost en insectensubstraat

Bodemverbetering met compost en insectensubstraat

In compost worden organische reststromen zoals bermmaaisel of snoeiafval benut als bodemverbeteraar. Compost vergroot de hoeveelheid organische stof in de grond en stimuleert het bodemleven.… Lees meer

Maïs in permanent grasland: duurzame teeltmethode
Maïs in permanent grasland: duurzame teeltmethode

Maïs in permanent grasland: duurzame teeltmethode

Het project ‘Maïs telen in permanent grasland’ heeft als doel het ontwikkelen van een teeltmethode voor snijmaïs, zonder de nadelen van gangbare maïsteelt. Lees meer

Regionale recycling: groenafval voor gezonde bodem
Regionale recycling: groenafval voor gezonde bodem

Regionale recycling: groenafval voor gezonde bodem

Ondernemers en overheden in Noordoost-Brabant gaan samen de verwerking van lokale organische reststromen beter organiseren, om deze te gebruiken voor een gezondere bodem. Lees meer

Onderzoeksproject WUR: bermmaaisel als bodemverbeteraar
Onderzoeksproject WUR: bermmaaisel als bodemverbeteraar

Onderzoeksproject WUR: bermmaaisel als bodemverbeteraar

Wageningen UR doet onderzoek naar de benutting van bermmaaisel als bodemverbeteraar op droge zandgronden in Noord-Brabant. Lees meer