Strokenteelt mais en graan

Bodemverbetering

Bodemverbetering

Kringlooplandbouw draait om een gezonde en vruchtbare bodem. AgroProeftuin de Peel ondersteunt daarom projecten die bijdragen aan een gezonde bodem. Ondernemers en andere vernieuwers met goede ideeën of oplossingen krijgen de (financiële) ruimte om te pionieren. Hieronder staat een overzicht van alle projecten waarbij bodemverbetering centraal staat.

 

 

Proeflocatie 2023: Heeft miscanthus uit pot een beter opkomstresultaat?
Proeflocatie 2023: Heeft miscanthus uit pot een beter opkomstresultaat?

Proeflocatie 2023: Heeft miscanthus uit pot een beter opkomstresultaat?

Bert Peters teelt miscanthus op de proeflocatie. Na ervaringen op eigen land met zeer diverse opkomstpercentages na het poten van rhizomen (wortelstokken), wil hij nu testen of uitgangsmateriaal… Lees meer

Proeflocatie 2023:  Extra eiwit halen uit rustgewas van wintertriticale met erwten
Proeflocatie 2023: Extra eiwit halen uit rustgewas van wintertriticale met erwten

Proeflocatie 2023: Extra eiwit halen uit rustgewas van wintertriticale met erwten

Veehouder John Melis teelt al meerdere jaren achtereen tarwe met voererwten op de proeflocatie. Telkens in andere zaaidichtheden en verhoudingen om daarmee deze mengteelt verder te optimaliseren. Dit… Lees meer

Proeflocatie 2023: Biedt de teelt van vezelgewassen een duurzaam toekomstperspectief?
Proeflocatie 2023: Biedt de teelt van vezelgewassen een duurzaam toekomstperspectief?

Proeflocatie 2023: Biedt de teelt van vezelgewassen een duurzaam toekomstperspectief?

Meerdere ondernemers gaan op een van de velden van de proeflocatie de vezelgewassen sorghum, vlas, zonnekroon, miscanthus en vezelhennep verbouwen. Gewassen waarvan bouwmaterialen gemaakt kunnen… Lees meer

Proeflocatie 2023: Vezelhennep als duurzaam rustgewas, mogelijke aanwinst bouwplan
Proeflocatie 2023: Vezelhennep als duurzaam rustgewas, mogelijke aanwinst bouwplan

Proeflocatie 2023: Vezelhennep als duurzaam rustgewas, mogelijke aanwinst bouwplan

Rovabo in Haps zoekt een duurzaam rustgewas dat goed past in het huidige bouwplan. Het bedrijf doet een proef met vezelhennep op klei en op zand (proeflocatie AgroProeftuin de Peel). Rovabo heeft… Lees meer

Proeflocatie 2023: BlueN maakt van mais een interessante stikstofbinder
Proeflocatie 2023: BlueN maakt van mais een interessante stikstofbinder

Proeflocatie 2023: BlueN maakt van mais een interessante stikstofbinder

Melkveehouder Rick van der Horst start een proef op de proeflocatie met stikstofbinder BlueN in mais. Hiermee is een deel van de traditionele bemesting te vervangen.  Lees meer

Bodemanalyses om nitraatresidu in bodem te verminderen
Bodemanalyses om nitraatresidu in bodem te verminderen

Bodemanalyses om nitraatresidu in bodem te verminderen

In de Peel is op veel percelen de nitraatuitspoeling naar het oppervlakte- en grondwater hoger dan de norm (50 mg/liter). Zes telers willen graag weten wat de hoogte is van de nitraatuitspoeling op… Lees meer

Akkerbouw en veehouderij: goede bodem voor goed gewas
Akkerbouw en veehouderij: goede bodem voor goed gewas

Akkerbouw en veehouderij: goede bodem voor goed gewas

In de PAVEx-pilot werken melkveehouderij Wientjes en akkerbouwer/varkenshouder Peters samen aan optimale mestbenutting en gewasrotatie, met focus op een goede bodem voor een goed gewas en beheersing… Lees meer

Naar een gezonde bodem met gesteentemeel
Naar een gezonde bodem met gesteentemeel

Naar een gezonde bodem met gesteentemeel

Natuur-inclusieve boer Stan Bruijsten onderzoekt op zijn percelen de invloed van gesteentemeel op de bodemkwaliteit. Gesteentemeel is een natuurlijke hulpstof die via natuurlijke weg de processen in… Lees meer

Miscanthus als strooisel voor gezonde kippen en weerbare planten
Miscanthus als strooisel voor gezonde kippen en weerbare planten

Miscanthus als strooisel voor gezonde kippen en weerbare planten

Kan miscanthus als strooisel bijdragen aan de gezondheid van kippen en de weerbaarheid van planten? Pluimveehouder Vissers, Sterke Kwekerijen en vezelverwerker Agroveen onderzoeken wat de positieve… Lees meer

Efficiënte bemesting en beregening in de maisteelt
Efficiënte bemesting en beregening in de maisteelt

Efficiënte bemesting en beregening in de maisteelt

Hoe kunnen we een efficiënte beregening en een efficiënte bemesting inzetten waarbij de opbrengst van mais niet in het geding komt? Wellicht kan het inzetten van druppelirrigatie in combinatie met… Lees meer

Plaats-specifiek Bokashi-gebruik
Plaats-specifiek Bokashi-gebruik

Plaats-specifiek Bokashi-gebruik

In dit project wordt sloot- en bermmaaisel uit de directe omgeving, verwerkt tot bokashi en toegepast als bodemverbeteraar op een maïsperceel om de kwaliteit van de bodem te verhogen en de onkruiddruk… Lees meer

Duurzame verbetering bodemvruchtbaarheid
Duurzame verbetering bodemvruchtbaarheid

Duurzame verbetering bodemvruchtbaarheid

De bodem is de basis van de landbouw. Door intensief gebruik wordt onze bodem overbelast en is tevens minder bestand tegen slechte klimaatomstandigheden. In dit project produceren we een biologische… Lees meer

Ervaring op doen met de teelt, oogst en afzet van miscanthus
Ervaring op doen met de teelt, oogst en afzet van miscanthus

Ervaring op doen met de teelt, oogst en afzet van miscanthus

Miscanthus is een gewas dat in korte tijd veel organische stof en daarmee koolstof kan vastleggen in haar worstelstelsel en bovengrondse delen. De basis voor deze vastlegging is het gebruik van CO2… Lees meer

Bodemverbetering aardappelteelt met Micosat
Bodemverbetering aardappelteelt met Micosat

Bodemverbetering aardappelteelt met Micosat

Is het mogelijk in de aardappelteelt chemische middelen ter voorkoming van Rhizoctoia en schade door aaltjes te vervangen door het middel Micosat F? In een grootschalige proef wordt de werking van het… Lees meer

Akkerbouw en veehouderij samen op zoek naar oplossingen
Akkerbouw en veehouderij samen op zoek naar oplossingen

Akkerbouw en veehouderij samen op zoek naar oplossingen

In het streven om landbouw toekomstbestendig te maken heeft Minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) onder andere vijf experimenteergebieden voor kringlooplandbouw… Lees meer

Bodemverbetering met compost en insectensubstraat
Bodemverbetering met compost en insectensubstraat

Bodemverbetering met compost en insectensubstraat

In compost worden organische reststromen zoals bermmaaisel of snoeiafval benut als bodemverbeteraar. Compost vergroot de hoeveelheid organische stof in de grond en stimuleert het bodemleven.… Lees meer

Maïs in permanent grasland: duurzame teeltmethode
Maïs in permanent grasland: duurzame teeltmethode

Maïs in permanent grasland: duurzame teeltmethode

Het project ‘Maïs telen in permanent grasland’ heeft als doel het ontwikkelen van een teeltmethode voor snijmaïs, zonder de nadelen van gangbare maïsteelt. Lees meer

Regionale recycling: groenafval voor gezonde bodem
Regionale recycling: groenafval voor gezonde bodem

Regionale recycling: groenafval voor gezonde bodem

Ondernemers en overheden in Noordoost-Brabant gaan samen de verwerking van lokale organische reststromen beter organiseren, om deze te gebruiken voor een gezondere bodem. Lees meer

Onderzoeksproject WUR: bermmaaisel als bodemverbeteraar
Onderzoeksproject WUR: bermmaaisel als bodemverbeteraar

Onderzoeksproject WUR: bermmaaisel als bodemverbeteraar

Wageningen UR doet onderzoek naar de benutting van bermmaaisel als bodemverbeteraar op droge zandgronden in Noord-Brabant. Lees meer