Duurzame verbetering bodemvruchtbaarheid

De bodem is de basis van de landbouw. Door intensief gebruik wordt onze bodem overbelast en is tevens minder bestand tegen slechte klimaatomstandigheden. In dit project produceren we een biologische korrelvormige bodemprotector en activator die wordt toegepast in de akkerbouw.

Dit product, TerraPreta, zorgt voor een duurzame verbetering en herstel van de bodemvruchtbaarheid. Dat doet deze protector door het beschermen en activeren van het bodemleven en de humificatie.

Doelen
Op een biologisch-dynamisch landbouwperceel wordt een TerraPreta-mix getest. Het doel is de bestaande biochar techniek te verbeteren waardoor de opname in de bodem wordt versneld.

Verwacht resultaat

  • Betere bodemkwaliteit
  • Grotere gewasopbrengst

 

Bijzonderheden

TerraPreta