Ervaring opdoen met de teelt, oogst en afzet van miscanthus

Miscanthus is een gewas dat in korte tijd veel organische stof en daarmee koolstof kan vastleggen in haar worstelstelsel en bovengrondse delen. De basis voor deze vastlegging is het gebruik van CO2 uit de lucht. Zo draagt dit gewas bij aan klimaatverbetering.

De miscanthusplant is overjarig en houdt daarmee de koolstof in de grond vast. Zelfs jarenlang (20 jaar). De oogst en daarmee de koolstof van de bovengrondse delen blijft vastgelegd in de eindproducten van de verwerkte oogst.

Doelen
Het landbouwareaal inzetten voor andere producten met behoud van inkomen. Zonder gebruik van herbiciden en pesticiden tot een rendabele oogst komen. Klimaatneutraal werken

Verwacht resultaat

  • Ervaring opdoen met teelt, verzorging, oogst van miscanthus
  • Onkruidbeheersing
  • Voldoende hoog drogestof gehalte bovengrondse delen
  • Bijdragen aan bodemweerbaarheid, biodiversiteit
  • Afzet en toepassing van miscanthus

 

Bijzonderheden

 

miscanthus
Foto: www.miscanthus.nl