Proef met Micosat F in aardappelteelt 

Is het mogelijk in de aardappelteelt chemische middelen ter voorkoming van Rhizoctonia en schade door aaltjes te vervangen door het middel Micosat F? In een grootschalige proef wordt de werking van het middel Micosat nauwgezet beoordeeld.

Micosat komt van het woord Mycorrhiza. Mycorrhizae zijn micro-organismen die in de bodem samen met schimmels en bacteriën zorgen voor een optimaal bodemleven. Naar verwachting zorgt Micosat voor een gezonder wortelstelsel. Daardoor kan de aardappelplant beter de beschikbare meststoffen opnemen en spoelen minder meststoffen uit. 

Doel van de proef is dat het middel bijdraagt aan het verlagen of zelfs vervangen van de inzet van chemische middelen in de teelt van aardappelen. Dat moet leiden tot meer biodiversiteit en een gezondere bodem.

 

Bijzonderheden

 

Aardappelteelt