Analyses om nitraatresidu in bodem en grondwater te verminderen 

In de Peel is op veel percelen de nitraatuitspoeling naar het oppervlakte- en grondwater hoger dan de norm (50 mg/liter). Zes telers, verbonden in het Boeren Innovatie Netwerk willen weten wat de mate van nitraatuitspoeling is op de eigen percelen. Zij gaan nitraatmetingen laten uitvoeren. Op basis van de uitslag bepalen zij welke oplossingen er mogelijk zijn om de nitraatuitspoeling op hun percelen te reduceren.

Voor dit bijdrageproject worden per bedrijf twee N-min metingen gedaan. De uitslagen en de mogelijke oplossingen worden in kennissessies met elkaar besproken. 

Betrokken deskundigen
De nitraatmetingen en -analyses verzorgt Eurofins. Emovare (Bart Jan Wulfse) coordineert de metingen en zorgt voor de financiele afwikkeling. De kennissessies worden verzorgd door Brigitte Kroonen van Wageningen UR Open Teelten, Albert-Jan Olijve en Anna Zwijnenburg, bodemadviseurs van Van Tafel naar Kavel

Betrokken boeren

Verwacht resultaat

 • Bewustwording over de mate van nitraatresidu in de bemonsterde percelen
 • Bewustwording hoe grip krijgen op de nitraatuitspoeling
 • Integraal advies waarin bodem, water en biodiversiteit samen komen
 • Minder uit- en afspoeling en uiteindelijk betere kwaliteit grond- en oppervlaktewater

 

Bijzonderheden

 • Thema: Bodemverbetering
 • Aanvrager: Emovare
 • In samenwerking met: 6 deelnemers Boeren Innovatie Netwerk, Wageningen UR, Eurofins, Van Tafel naar Kavel
 • Bijdrage: 6x € 5.000,-
 • Financiering: Bijdragenregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant
 • Looptijd: 2023
 • Locatie: diverse locaties in de Peel

 

Compliment BV: Bodem prepareren voor groenteteelt

Derks: Bodem weerbaar een watervasthoudend maken met stro

Samenwerking melkveehouder Wientjes en aardappelteler Van der Heijden

Groenteteler Van Raaij onderzoekt bodemkwaliteit sperziebonenveld