Melkveehouder Vermeer vergelijkt effect kunstmest met die van spuiwater 

In de Peel is op veel percelen de nitraatuitspoeling naar het oppervlakte- en grondwater hoger dan de norm (50 mg/liter). Zes telers, verbonden in het Boeren Innovatie Netwerk willen weten wat de mate van nitraatuitspoeling is op de eigen percelen. Zij gaan nitraatmetingen laten uitvoeren. Op basis van de uitslag bepalen zij welke oplossingen er mogelijk zijn om de nitraatuitspoeling op hun percelen te reduceren.

Een van de deelnemers is melkveehouder Martijn Vermeer in Venhorst. Hij wil het effect van het gebruik van kunstmest vergelijken met het gebruik van spuiwater uit de mestverwerker in Ysselsteyn. Naast het effect op de gewasopbrengst meet hij de eindvoorraad N-min in de bodem. 

Hij gaat verder onderzoeken hoe deze eindvoorraad de mate van uitspoeling naar het bodemwater beïnvloedt. Daarvoor worden in twee proefveldjes - waar ook de opbrengst gemeten is - peilbuizen geplaatst en wordt de komende winter op vier momenten het nitraatgehalte te meten in het grondwater. 

Verwacht resultaat

  • Bewustwording over de mate van nitraatresidu in de bemonsterde percelen
  • Bewustwording hoe grip krijgen op de nitraatuitspoeling
  • Integraal advies waarin bodem, water en biodiversiteit samen komen
  • Minder uit- en afspoeling en uiteindelijk betere kwaliteit grond- en oppervlaktewater

 

Bijzonderheden