Akkerbouwer Van der Heijden wil een optimale bodemkwaliteit 

In de Peel is op veel percelen de nitraatuitspoeling naar het oppervlakte- en grondwater hoger dan de norm (50 mg/liter). Zes telers, verbonden in het Boeren Innovatie Netwerk willen weten wat de mate van nitraatuitspoeling is op de eigen percelen. Zij gaan nitraatmetingen laten uitvoeren. Op basis van de uitslag bepalen zij welke oplossingen er mogelijk zijn om de nitraatuitspoeling op hun percelen te reduceren.

Een van de telers is akkerbouwer William van der Heijden in St. Anthonis. Hij is bezig met optimale bodemkwaliteit op lange termijn, maximale benutting van stikstof door het gewas en het minimaliseren van de nitraatuitspoeling. Daarin monitoort hij op een eigen perceel het effect van voorvruchten en groenbemesterkeuze op de eindvoorraad N-min. Van der Heijden gaat de bemesting de komende jaren perceelspecifiek invullen.

Om inzicht te krijgen in de stikstofbenutting wordt de eindvoorraad N-min na het groeiseizoen gemeten. Aanvullend gaat hij onderzoeken hoe deze eindvoorraad de mate van uitspoeling naar het bodemwater beïnvloedt. Daarvoor worden in twee proefveldjes peilbuizen geplaatst en komende winter wordt vier keer het nitraatgehalte gemeten in het grondwater.

Verwacht resultaat

  • Bewustwording over de mate van nitraatresidu in de bemonsterde percelen
  • Bewustwording hoe grip krijgen op de nitraatuitspoeling
  • Integraal advies waarin bodem, water en biodiversiteit samen komen
  • Minder uit- en afspoeling en uiteindelijk betere kwaliteit grond- en oppervlaktewater

 

Bijzonderheden

 

Samenwerking melkveehouder Wientjes en aardappelteler Van der Heijden