Groenteteler Van Raaij meet effect groenbemester op volggewas 

In de Peel is op veel percelen de nitraatuitspoeling naar het oppervlakte- en grondwater hoger dan de norm (50 mg/liter). Zes telers, verbonden in het Boeren Innovatie Netwerk willen weten wat de mate van nitraatuitspoeling is op de eigen percelen. Zij gaan nitraatmetingen laten uitvoeren. Op basis van de uitslag bepalen zij welke oplossingen er mogelijk zijn om de nitraatuitspoeling op hun percelen te reduceren.

Een van de deelnemers is groenteteler Gert Jan van Raaij in Haps. Hij start een experiment waarbij hij onderzoekt wat het effect is van een groenbemester op de beschikbaarheid van stikstof voor het volggewas. Verder vraagt hij zich af hoe een groenbemester past in een optimale bemestingsmix.

Om de stikstofbenutting te beoordelen, is het gebruik van wel of geen groenbemester beoordeeld in relatie tot de opbrengst en op de eindvoorraad N-min na het groenseizoen. Om inzicht in de stikstofbenutting te krijgen, wordt de eindvoorraad N-min na het groeiseizoen gemeten. Aanvullend gaat hij onderzoeken hoe deze eindvoorraad de mate van uitspoeling naar het bodemwater beïnvloedt. Daarvoor worden in twee proefveldjes - waar de opbrengst gemeten is - peilbuizen geplaatst en komende winter wordt vier keer het nitraatgehalte gemeten in het grondwater.

Verwacht resultaat

  • Bewustwording over de mate van nitraatresidu in de bemonsterde percelen
  • Bewustwording hoe grip krijgen op de nitraatuitspoeling
  • Integraal advies waarin bodem, water en biodiversiteit samen komen
  • Minder uit- en afspoeling en uiteindelijk betere kwaliteit grond- en oppervlaktewater

 

Bijzonderheden