Akkerbouwer Derks wil kunstmestgift in zaaiuien verminderen

In de Peel is op veel percelen de nitraatuitspoeling naar het oppervlakte- en grondwater hoger dan de norm (50 mg/liter). Zes telers, verbonden in het Boeren Innovatie Netwerk willen weten wat de mate van nitraatuitspoeling is op de eigen percelen. Zij gaan nitraatmetingen laten uitvoeren. Op basis van de uitslag bepalen zij welke oplossingen er mogelijk zijn om de nitraatuitspoeling op hun percelen te reduceren.

Een van de deelnemers is akkerbouwer Jos Derks in Volkel. Hij experimenteert met het verminderen van de kunstmestgift en het verbeteren van de bodemweerbaarheid / bodemgezondheid. Daarvoor zal hij een proefstrook met ondergeploegde stro vergelijken met het gebruik van een groenbemester als Japanse haver. Gedurende het groeiseizoen onderzoekt hij wat het effect van deze maatregelen is op de opbrengst van zaaiuien maar ook op de N-min eindvoorraad na de teelt.

Om inzicht te krijgen in de stikstofbenutting wordt de eindvoorraad N-min na het groeiseizoen gemeten. Aanvullend gaat hij onderzoeken hoe deze eindvoorraad de mate van uitspoeling naar het bodemwater beïnvloedt. Daarvoor worden in twee proefveldjes - waar de opbrengst gemeten is - peilbuizen geplaatst en komende winter wordt vier keer het nitraatgehalte gemeten in het grondwater.

Verwacht resultaat

  • Bewustwording over de mate van nitraatresidu in de bemonsterde percelen
  • Bewustwording hoe grip krijgen op de nitraatuitspoeling
  • Integraal advies waarin bodem, water en biodiversiteit samen komen
  • Minder uit- en afspoeling en uiteindelijk betere kwaliteit grond- en oppervlaktewater

 

Bijzonderheden