Melkveehouder Wientjes werkt nauw samen met akkerbouwer

In de Peel is op veel percelen de nitraatuitspoeling naar het oppervlakte- en grondwater hoger dan de norm (50 mg/liter). Zes telers, verbonden in het Boeren Innovatie Netwerk willen weten wat de mate van nitraatuitspoeling is op de eigen percelen. Zij gaan nitraatmetingen laten uitvoeren. Op basis van de uitslag bepalen zij welke oplossingen er mogelijk zijn om de nitraatuitspoeling op hun percelen te reduceren.

Een van de deelnemers is melkveehouder Wientjes in St. Anthonis. Hij is bezig met optimale samenwerking van gezamenlijk grondgebruik met een akkerbouwer. Daarin is onderzocht wat het effect is van grondbewerking zoals woelen, op de stikstofbenutting en de opbrengst van het volggewas (aardappelen). Om de stikstofbenutting te beoordelen, is de opbrengst vergeleken en de eindvoorraad N-min na het groeiseizoen.

Wientjes gaat verder onderzoeken hoe deze eindvoorraad de mate van uitspoeling naar het bodemwater beïnvloedt. Daarvoor worden in twee proefveldjes - waar ook de opbrengst gemeten is - peilbuizen geplaatst en wordt de komende winter op vier momenten het nitraatgehalte te meten in het grondwater. 

Verwacht resultaat

  • Bewustwording over de mate van nitraatresidu in de bemonsterde percelen
  • Bewustwording hoe grip krijgen op de nitraatuitspoeling
  • Integraal advies waarin bodem, water en biodiversiteit samen komen
  • Minder uit- en afspoeling en uiteindelijk betere kwaliteit grond- en oppervlaktewater

 

Bijzonderheden

 

Samenwerking melkveehouder Wientjes en aardappelteler Van der Heijden