Miscanthus als strooisel voor gezonde kippen en weerbare planten

Kan miscanthus als strooisel bijdragen aan de gezondheid van kippen en de weerbaarheid van planten? Pluimveehouder Vissers, Sterke Kwekerijen en vezelverwerker Agroveen onderzoeken wat de positieve eigenschappen zijn van miscanthus als strooisel en meststof. 

Miscanthus is een CO2-slurper, bodemverbeteraar en vervanger voor veen uit Oost-Europa. Andere voordelen kunnen zijn dat miscanthusstrooisel ammoniak absorbeert in de pluimveestal. Zo verbetert het leefklimaat en de gezondheid van de kippen. In de plantenkwekerij kan miscanthusstrooisel zorgen voor een gezonde bodem.
De drie initiatiefnemers vormen samen een kringloop, waarin ook de kippenmest binnen de regio blijft en bijdraagt aan minder kunstmestgebruik in de teelt van planten en voedingsgewassen. 

In dit project onderzoekt HAS Green Academy wat het gebruik van miscanthus in de vleeskuikenstal werkelijk betekent voor de mestkwaliteit en de diergezondheid. Daarnaast is het plan, dat de mest in de kwekerij wordt gemengd met miscanthus en andere organische materialen, zoals blad, om het daarna bij de planten als meststof te kunnen toepassen.

Te verwachten resultaten
De initiatiefnemers verwachten dat het project onder andere veel kennis over het gebruik en afzet van miscanthusstrooisel oplevert. Bijvoorbeeld over:

  • de kosten en baten van omschakeling op miscanthus.
  • het gebruik in pluimveestallen als strooisel. 
  • het effect op de gezondheid van de vleeskuikens en het medicijngebruik.
  • het effect op de kwaliteit van pluimveemest.
  • de afzetmogelijkheden van de verrijkte pluimveemest als meststof voor weerbare (voedings-)gewassen.
  • het effect van miscanthusstrooisel op de bodemkwaliteit in teelt van voedingsgewassen.
  • miscanthus als veenvervanger in pottenteelt.
     

Bijzonderheden