Experimenteergebied

Projectsubsidie kringlooplandbouw voor samenwerkende ondernemers gestopt

Agrarische ondernemers en andere vernieuwers in Noordoost-Brabant die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, konden tot eind 2023 in aanmerking komen voor een projectsubsidie. De ‘Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant’ die innovatieve samenwerkingsprojecten die bijdragen aan een duurzamere agrifoodsector stimuleerde, is gestopt.

Voorbeelden projecten

De subsidieregeling voor samenwerkingsverbanden heeft vele agrarische bedrijven en ketenpartijen verder geholpen in hun traject van verduurzaming. Lees hier om welke projecten het gaat

 

Binnenkort volgt informatie over hoe AgroProeftuin de Peel samenwerkende partijen blijft ondersteunen; via netwerk, kennis, grond en financieel. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Celine van Soest, programmacoördinator AgroProeftuin de Peel, e-mail c.vansoest@agrifoodcapital.nl.