Naar een gezonde bodem met gesteentemeel

Natuur-inclusieve boer Stan Bruijsten onderzoekt op zijn percelen de invloed van gesteentemeel op de bodemkwaliteit. Gesteentemeel is een natuurlijke hulpstof die via natuurlijke weg de processen in de bodem op gang brengen. Doel is een gezonde, weerbare bodem met gezonde gewassen. 

Een gezonde bodem is belangrijk. Om dit te realiseren spelen er veel factoren een rol. Eén hiervan is: het voldoende beschikbaar zijn van alle (micro)elementen.
Het doel is om met ruim 10 hectare vanaf begin 2023 om te schakelen naar biologisch. Er zal dus geen kunstmest en chemie meer worden gebruikt. Een gezonde en weerbare bodem is daarom extra belangrijk.  

Gesteentemeel
Gesteentemeel is een natuurlijke hulpstof, die via een natuurlijke weg de proceesen in de bodem op gang brengt. Op deze manier wordt het gewas zonder kunstmest beter voorzien in haar behoefte aan bepaalde mineralen. Bruijsten verwacht gezonde planten met een forse beworteling. Dit leidt tot een gezondere bodem met name omdat de wortels een symbiose aangaan met het bodemleven. Meer beworteling zorgt ook voor het beter vasthouden van vocht in de bodem. 

Verwacht resultaat

  • Beter beworteling in de bodem 
  • Beter vasthouden van voedingsstoffen en vocht
  • Minder uit- en afspoeling en uiteindelijk betere kwaliteit grond- en oppervlaktewater
  • Stimulans bodemleven
  • Geen kunstmest en chemie nodig
  • Meer biodiversiteit in en op de bodem
  • Schonere leefomgeving voor mens en dier
  • Integrale benadering

​​​​​​​​​​​​​​

Bijzonderheden

 

vruchtbare bodem