Plaats-specifiek Bokashi-gebruik

In dit project wordt sloot- en bermmaaisel uit de directe omgeving, verwerkt tot bokashi en toegepast als bodemverbeteraar in de teelt van cichorei om de kwaliteit van de bodem te verhogen en de onkruiddruk te verlagen. Omdat organisch materiaal wordt gebruikt zal de bodem beter in staat zijn om water- en voedingstoffen vast te houden. Een gezonde bodem draagt bij aan hogere biodiversiteit en betere plantgezondheid, waardoor het gewas beter bestand is tegen ziektes en plagen. Hierdoor hoeven minder chemische middelen gebruikt te worden. Door het perceel te verdelen in verschillende zones, kunnen we de effecten van het gebruik van bokashi goed monitoren en meer inzicht krijgen in het gebruik van bokashi als manier om lokaal sloot- en bermmaaisel toe te passen voor bodemverbetering.

 

Bijzonderheden

bokashi