Bodemverbetering met bokashi heeft tijd nodig

Bokashi in de teelt van mais of cichorei moet leiden tot een betere bodemkwaliteit, minder mestgebruik en lagere onkruiddruk. Jeroen van Erp, melkveehouder in Oijen, past voor het tweede jaar op rij bokashi plaats-specifiek toe op zijn percelen. Op deze manier onderzoekt hij of het gebruik van bokashi werkelijk tot verbeteringen en besparingen leidt.

Aanleiding van de proef was dat Jeroen de kwaliteit van de maisopbrengst achteruit zag gaan. Met name door afname van het organische stofgehalte op sommige plekken op de percelen. Om dat tegen te gaan, onderzoekt hij of plaats-specifieke inzet van bokashi, gefermenteerde natuurweidegras, verbetering brengt.  

Meerdere jaren toedienen
“Door het gebruik van bokashi breng je veel organisch materiaal op de bodem. Dit moet in de tijd worden omgezet tot organisch stof waardoor de bodem- en waterkwaliteit naar verwachting zal verbeteren. Dit is alleen te realiseren wanneer je de bokashi meerdere jaren blijft toedienen.”

Samenwerking
Ook in 2022 heeft Jeroen de bokashi opnieuw plaats-specifiek ingestrooid. Dit teeltseizoen werkt hij samen met Wageningen UR, Circulair Terreinbeheer (CT) en ZLTO. “Het plan is meer metingen te doen waardoor we de invloed van bokashi op de bodem goed kunnen monitoren. Daarbij maken we gebruik van een  bodemscan en drone- en satellietbeelden.”

Meer informatie over deze proef

 

Bokashi