Efficiënte bemesting en beregening in de maisteelt

Hoe kunnen we een efficiënte beregening en een efficiënte bemesting inzetten waarbij de opbrengst van mais niet in het geding komt? Wellicht kan het inzetten van druppelirrigatie in combinatie met circulaire meststoffen een oplossing bieden.

De maisteelt staat in Noord-Brabant onder druk. De strenge nitraatrichtlijn en bijbehorende mestwetgeving zorgen op veel bedrijven voor een te lage stikstofgift voor de maisteelt. Bovendien moeten we zuinig zijn op water en proberen iedere liter die we beregenen zo efficiënt mogelijk inzetten.

Door meststoffen mee te druppelen in de druppelirrigatie neemt de maisplant deze volledig op en verdwijnen ze dusniet in de oppervlakte- of grondwater. Hierdoor is er minder kunstmest nodig en kunnen hoge opbrengsten worden bereikt. 

Doelen
Kan drupfertigatie van toegevoegde waarde zijn in de maisteelt waarbij een goede opbrengst gegarandeerd is zonder dat dit ten koste gaat van een overschrijding van de mestnormen en het nitraatgehalte in het grondwater?

Verwacht resultaat
Antwoord op de vragen:

  • Geeft bemesten door middel van drupfertigatie een hogere opbrengst ten opzichte van conventioneel bemesten? 
  • Hoe ziet er een bemestingsschema met drupfertigatie er in de praktijk uit? 
  • Is er een significant verschil op het gebied van nitraat in grondwater?
  • Kan er een maximale opbrengst behaald worden door drupfertigatie zonder af te wijken van de huidige stikstofgebruiksnorm?

 

Bijzonderheden

 

maisteelt