Bodemverbetering met compost en insectensubstraat

In compost worden organische reststromen zoals bermmaaisel of snoeiafval benut als bodemverbeteraar. Compost vergroot de hoeveelheid organische stof in de grond en stimuleert het bodemleven. Insectensubstraat is een product dat vrijkomt bij de insectenteelt. Het product bevat een hoog gehalte aan chitine en organische stof.


Provincie Noord-Brabant stimuleert bodemverbetering in Noordoost-Brabant onder andere met het subsidieproject 'Bodemverbetering met compost en insectensubstraat'. In bodemproeven onderzoeken enkele samenwerkende bedrijven of de inzet van compost en insectensubstraat bijdraagt aan de verhoging van het organisch stofgehalte en aan het beperken van de schade door bodemparasieten (aaltjes) in de teelt van bospeen.

Dit project is in 2023 afgerond. Onderaan deze pagina staan de rapportages

 

studennten proefveld compost.jpg

 

Bijzonderheden